CHIC CHILL IN KAWAGOE
KARUIZAWA FUJI TOKYO

 6 วันคืน
สถานที่ท่องเที่ยว
·  ชม บรรยากาศเมืองเก่าสมัยเอโดะหรือที่เรียกว่าเมืองเอโดะจิ๋วที่ คาวะโกเอะ
·  ชม ความงดงามของ น้ำตกชิราอิโตะ
·  ชม บรรยากาศคลาสสิค ฮารุนิเระเทอเรส Harunire Terrace
·  ชม ความงามรอบปราสาทมัตสึโมโต้
·  ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิครั้งหนึ่งในชีวิต
·  ชม การสาธิตวิธีการรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว Fuji no Eki
·  ชม และนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ณวัดอาซะกุสะ
·  ชม และถ่ายรูปกับโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกคามินาริมงประตูฟ้าคำรณ
·  ชม โตเกียวสกายทรีหอชมวิวที่สูงที่สุดในโลก
·  ชม ศาลเจ้าเมจิ Meijiเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต
·  ชมนวัตกรรมใหม่ของหุ่นกันดั้มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ Odaiba Driver City Tokyo Plaza
·  ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังโกเท็มบะเอ้าท์เล็ต, ชินจูกุ
·  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็น Onsen

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217


กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน เมษายน
10 เม.ย. 61-15 เม.ย. 61 * ช่วงสงกรานต์ 55,900 55,900 53,900 8,900

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

19:30 น.

คณะพร้อมกันณท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตูทางเข้า2-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI AIRWAYSโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

22:45 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG682

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: คาวะโกเอะ - คารุอิซาว่า-น้ำตกชิราอิโตะ-ฮารุนิเระ เทอเรส

06:55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาเนดะประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยสำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้เข้าประเทศหากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับได้เวลาเดินทางสู่เมืองคะวะโงะเอะKawagoeเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดไซตะมะประเทศญี่ปุ่นเมืองนี้ได้รับฉายาว่าเป็นเมือง "เอะโดะจิ๋ว" ด้วยอาคารบ้านเรือนภายในเขตเมืองเก่าที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีเป็นสถาปัตยกรรมเก่าสมัยยุคเอะโดะบ้านโกดังของพ่อค้าในสมัยก่อนตั้งเรียงรายและโทคิ-โนะ-คาเนะ (หอระฆัง) จะมีเสียงระฆังบอกเวลาเดินเล่นไปทั่วเมืองในชุดกิโมโนแล้วท่านจะรู้สึกว่าได้เดินทางย้อนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณในคาวาโกเอะจะได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆซึ่งไม่สามารถพบเห็นได้ที่โตเกียวเดินเที่ยวชมวัดต่างๆและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม, อิ่มอร่อยไปกับอาหารญี่ปุ่นที่ร้านอาหารญี่ปุนแท้ๆและใช้เวลาผ่อนคลายและซึมซับความรู้สึกในสมัยเอโดะย่านคาชิย่าโยโกโชPenny Candy Alleyเป็นตรอกที่มีชื่อเสียงในเมืองคาวาโกเอะซึ่งเป็นถนนปูด้วยหินและฝังด้วยแก้วหลากสีและด้วยร้านขายลูกกวาดแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมถึง 22 ร้านร้านขายลูกกวาดในตรอกนี้จะส่งต่อรสชาติที่คุ้นเคยและชวนให้นึกถึงความหลังของวันที่ผ่านไปเมื่อใครก็ตามได้ลองย่างก้าวเข้าไปในร้านเหล่านี้จะรู้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ทำให้ผู้คนทุกรุ่นตื่นเต้นทั้งเด็กๆที่ไม่คุ้นเคยกับลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผู้ใหญ่ที่อยากรำลึกถึงความหลังกล่าวกันว่าย่านคาชิย่าโยโกโชมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่สมัยเมจิตอนต้นเมื่อซูซูกิโทซาเอม่อนเริ่มทำลูกกวาดหน้าวัดโยจูอินที่เมืองที่เจริญรุ่งเรืองแห่งนี้หลังจากที่แผ่นดินไหวเดอะเกรทคันโตถล่มโตเกียวในปีค.ศ. 1923 ย่านคาชิย่าโยโกโชได้กลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกลูกกวาดรายหลักในสมัยโชวะตอนต้นมีร้านขายลูกกวาดมากกว่า 70 ร้านแต่จำนวนร้านลดลงเนื่องจากสงครามและการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตแต่แม้เวลาจะเปลี่ยนไปบรรยากาศของตรอกนี้และจิตวิญญาณของเจ้าของร้านที่คอยตะโกนเรียกลูกค้าทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจในปีค.ศ. 2001 กลิ่นอายของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและชวนให้คิดถึงความหลังของย่านคาชิย่าโยโกโชถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 ทัศนียภาพที่ชวนหลงไหลโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเราจะเดินทางต่อไปยังคารุอิซาว่าเพื่อนำท่านชมความงามของน้ำตกชิระอิโตะShiraito Fallsเป็นน้ำตกตั้งอยู่ที่เมืองฟุจิโนะมิยะจังหวัดชิซุโอะกะใกล้กับภูเขาไฟฟูจิเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุและได้รับการอนุรักษ์ในฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติตั้งแต่ปีค.ศ. 1936 น้ำตกชิระอิโตะถือเป็นน้ำตกที่ศักดิ์สิทธิ์มีศาลเจ้าอะซะมะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงยังมีน้ำตกโอะโตะโดะเมะซึ่งใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 5 นาทีน้ำตกชิระอิโตะได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 1 ใน 100 น้ำตกในประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดทำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นในปี 1990 และยังได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกันกับภูเขาไฟฟูจิอุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุและทะเลสาบฟูจิทั้งห้าภายใต้ชื่อ "ฟุจิซังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งที่มาของความบันดาลใจทางศิลปะ"เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนพ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาจากนั้นนำท่านไปชมบรรยากาศอันแสนคลาสสิคของฮารุนิเระเทอเรสHarunire Terraceเป็นแหล่งช้อปปิ้งและรับประทานอาหารยอดนิยมของเมืองที่สร้างขึ้นบนเฉลียงไม้และล้อมรอบไปด้วยป่ามีร้านอาหารและร้านบูติกมากมายตั้งอยู่ในแถวร้านค้าที่น่าสนใจพร้อมด้วยอาคารไม้ที่Harunire Terrace นี้สามารถรองรับความแออัดได้โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ภายในมีร้านอาหารและร้านค้าที่ไม่เหมือนใครในKaruizawaร่มรื่นสดใสและมีสีสันซึ่งได้รับการตกแต่งให้ดูมีสีสรรบนท้องฟ้าและให้แสงสว่างในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนท่านสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของร่มที่สว่างไสวในบรรยากาศอีกแบบหนึ่ง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นOnsen สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย
ที่พัก Riverside Uedakan หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ปราสาทมัตสึโมโต้ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานำท่านสู่ปราสาทมะสึโมะโตะMATSUMOTO-JOCastle ตั้งอยู่ในเมืองมะสึโมะโตะจังหวัดนะงะโนะเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียวจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากปราสาทนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทอีกาเนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำและปีกด้านต่างๆของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนกเป็นตัวอย่างหนึ่งของปราสาทที่สร้างบนพื้นที่ราบไม่ใช่บนเนินเขาหรือกลางแม่น้ำประวัติความเป็นมาของปราสาทย้อนหลังไปได้ถึงยุคสงครามในช่วงเวลานั้นกองทัพโองาซาวาระได้สร้างป้อปราสาทขึ้นในบริเวณนี้มีชื่อเรียกว่าปราสาทฟุกะชิต่อมาป้อมปราสาทได้ถูกกองทัพทาเคดะยึดครองไปได้และตกเป็นของโทะกุงะวะอิเอะยะซุในเวลาต่อมาต่อมาเมื่อโทะโยะโตะมิฮิเดะโยะชิได้มีคำสั่งให้อิเอะยะซุย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคคันโตก็ได้มอบปราสาทให้อิชิงะวะโนะริมะสะเป็นผู้ดูแลต่อโนริมะสะและยะสุนะงะผู้เป็นบุตรชายได้สร้างหอปราสาทและส่วนอื่นๆได้แก่หอปราสาท3 หลังหอดอนจอนหอเล็กทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาคารที่พักประตูกลองประตูดำคูปราสาทปีกอาคารสามชั้นและชั้นย่อยๆในปราสาทซึ่งทั้งหมดยังคงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันเชื่อกันว่าพื้นที่ปราสาทส่วนใหญ่แล้วสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อประมาณปี1593-1594 ในปีพ.ศ. 2415 (ค.ศ. 1872) ซึ่งเป็นช่วงยุคการปฏิรูปเมจิหอปราสาทถูกนำออกประมูลขายและกำลังจะถูกรื้อถอนแต่อิจิคาวะเรียวโซได้ร่วมกับชาวเมืองมะสึโมะโตะช่วยกันรักษาปราสาทไว้ประตูดำชั้นสองและกำแพงข้างประตูถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) และต่อมาประตูกลองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ปัจจุบันปราสาทมะสึโมะโตะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิMt Fujiซึ่งเป็นภูเขาไฟที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,776 เมตรและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าดังนั้นภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปีนำท่านขึ้นชมความงามที่ชั้น 5 ของเส้นทางขึ้นเขาเชิญถ่ายรูปกับวิวสวยมุมต่างๆ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าสามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหน) เดินทางสู่ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวFuji no ekiท่านจะได้รับข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวรวมทั้งข่าวแผ่นดินไหวและการวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน, แผ่นเปลือกโลกseismometers ทำนายแผ่นดินไหวสิ่งแวดล้อมสึนามิSeismologists ทำนายอาศัยอยู่ในขณะนี้, วิดีโอ, ข้อมูล, รูปภาพและอื่นๆอีกมากมายในปัจจุบันและล่าสุดแผ่นดินไหวโลก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณ ภัตตาคาร
ที่พัก   Hearton Higashi Shinagawa หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ***อิสระเต็มวัน***ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดีสนีย์

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านพักผ่อนหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านต่างๆในกรุงโตเกียวเช่นGinza, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi,Odaiba (ถ่ายรูปคู่กับGUNDAM หน้าห้างDiver City Tokyo) เป็นต้นซึ่งสามารถเดินทางด้วยตนเองหรือให้ทางมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์แนะนำเส้นทางต่างๆสามารถเดิน,นั่งรถไฟJR, หรือแท็กซี่สามารถรับคู่มือและแผนที่การเดินทางได้ที่หัวหน้าทัวร์)หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์Tokyo Disneylandโตเกียวดิสนีย์แลนด์ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญสหรัฐท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์โดนัลดั๊กส์และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์มากมายอีกงเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นBig Thunder Mountainนั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่ Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อยจนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่างให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆเริ่มด้วยHunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิดกระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือSpace Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตาโลดโผนและหวาดเสียวจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแสงสีเสียงตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลายจากการชม“อิเล็คทริคพราเหรด”จากนั้นนำทุกท่านสนุกสนานกันต่อกับการแสดงพลุอันสวยงามและตระการตาพร้อมขบวนอิเลคทริคพาเรดของเหล่าตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบมากมายที่สวยงามและสุดแสนประทับใจได้เวลาเดินทางกลับ

เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก  Hearton Higashi Shinagawa หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: วัดอาซากุสะแคนนอน - โตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้ง ชินจูกุ - โอไดบะ ไดร์เวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
แวะเยี่ยมชมวัดอาซากุสะแคนนอนAsakusa Kannonวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคามินาริมงประตูฟ้าคำรณซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง4.5 เมตรได้ชื่อว่าเป็นโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่อยู่โดยมีถนนนาคามิเซถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังของเล่นโบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อซื้อขนมกลับไปฝากคนที่บ้าน และให้ท่านแวะถ่ายรูปคู่กับหอชมวิวที่สูงที่สุดในโลกโตเกียวสกายทรีTokyo Sky Treeเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่22 พฤษภาคม2555 มีความสูง634 เมตรชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวได้เวลานำท่านเดินทางสู่นำท่านชมศาลเจ้าเมจิMeijiเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1920 เพื่ออุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิและสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็งพระพันปีหลวงตั้งอยู่ในเขตชิบุยะกรุงโตเกียวเป็นศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่มีคนมาสักการะเป็นจำนวนมากที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานถึง 34 ปีพื้นที่ประมาณ 700,000 ตารางเมตรของผืนป่าโยโยงิให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นเนื่องจากมีต้นไม้ถึงกว่า 100,000 ต้นที่ประชาชนทั่วทั้งญี่ปุ่นร่วมใจบริจาคซึ่งในปีค.ศ. 2014 ที่ผ่านมาเป็นปีครบรอบ 100 ปีของการสวรรคตของพระมเหสี “จักรพรรดินีโชเก็ง”ปีที่ผ่านมาจึงเป็นปีที่น่ามาสักการะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอย่างมากนอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์สมบัติของศาลเจ้าเมจิยังเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่ง หนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย

เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านชินจูกุShinjukuใจกลางกรุงโตเกียวเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้านาฬิกาแบรนด์ดังๆกล้องถ่ายรูปดิจิตอลเกมส์ต่างๆหรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นKOSE, SHISEDO, KANEBO และอื่นๆอีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือร้าน 100 เยนซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมดที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาที่สบายกระเป๋าให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งก่อนกลับพร้อมดูหุ่นกันดั้มตัวใหม่ที่โอะไดบะOdaiba Driver City TokyoPlaza เป็นเกาะจำลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียวในเขตโคโตและเขตชินะงะวะเขตปกครองพิเศษของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแรกเริ่มโอะไดบะสร้างขึ้นในค.ศ. 1853 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 โอะไดบะได้เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือจนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้าย่านพักอาศัยและนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่งโอะไดบะและมินะโตะมิไร 21 ในจังหวัดโยะโกะฮะมะเป็นเขตชายฝั่งเพียง 2 สองแห่งในเขตโตเกียวและปริมณฑลที่สามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ได้เป็นเขตอุตสาหกรรมหรือท่าเรือภายในมีร้านค้าร้านอาหารและแหล่งบันเทิงเปิดให้บริการเมื่อปี 2012 จุดโดดเด่นที่สุดของห้างแห่งนี้คือหุ่นยนต์กันดั้มตัวใหม่ใหญ่กว่าเดิมUnicorn Gundamที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์เสียงประกอบและขยับหัวได้น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยหากใครที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษยังมีนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 อีกด้วย

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พร้อมกันณจุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮาเนดะ

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ฮาเนดะ- สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

00:20 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินTHAI AIRWAYSเที่ยวบินที่TG661

04:50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
·  ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
·  ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
·  ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
·  ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
·  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
·  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น390 บาทขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
·  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
·  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
·  ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200บาท/ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
·  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
·  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
·  ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
·  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
·  ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
·  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไข

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

·  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก15,000 บาท
·  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 
การยกเลิก
·   แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·   แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
·   แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50%ของราคาทัวร์
·   แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100%ของราคาทัวร์
·   ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
·   กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
·   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
·  กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
·  กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
·  กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
·  กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
·  หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
·  ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
·  ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
·  PASSPORTต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
·  ลูกค้าที่เดินทาง3 ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรมส่วนห้องTRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้นเด็กInfant-12 ปี
·  การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆจึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
·***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น

  Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign