HOKKAIDO COME TOGETHER 5D3N

 
สถานที่ท่องเที่ยว
·  ชมแหล่งแช่ออนเซนที่ดีที่สุดNoboribetsuOnsen
·  ชมหุบเขานรกJigokudani
·  ชมและชิมผลิตภัณฑ์จากนมสดที่มีชื่อของฮอกไกโดที่Lake Hills Farm
·  ชมความงามของ ทะเลสาบโทยะ
·  ชมทัศนียภาพกว้างไกลของทะเลสาบโทยะและโชวะชินซังที่ Mt. Usu
·  ชมความงามของ ภูเขาเยติ Mt. Yeti
·  ชมความงามของอุทยานช่วงฤดูหนาว TakioSuzuran Hillside National Government Park
·  ชมพิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ซัปโปโรSapporo Beer Museum
·  ชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ณเมืองโอตารุ
·  ชมผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบของกล่องดนตรีที่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
·  ชมโรงงานเป่าแก้ว Kitaichi Glass Otaru
·  ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโดเป็นอาคารที่สร้างในแบบของอเมริกัน
·  ชม หอนาฬิกาเก่าซัปโปโร
·  ชมสวนสาธารณะ สวนโอโดริ
·  ช้อปปิ้งเต็มอิ่มณย่านใจกลาง เมืองซัปโปโร่,ย่านทานุกิโกจิ
·  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ออนเซน

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217


กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน มีนาคม
26 มี.ค. 61-30 มี.ค. 61   49,900 49,900 47,900 7,900

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

20:30 น.

คณะพร้อมกันณท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตูทางเข้า2-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI AIRWAYSโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

23:45 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชิโตเซะประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่TG670

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ-ทะเลสาบโทยะ-นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาอุสึ - เลคฮิลฟาร์ม - ภูเขาไฟโยเท

08:30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานชิโตเซะประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยสำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้เข้าประเทศหากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับนำท่านเดินทางสู่โนโบริเบทสึNOBORIBETSUเป็นเมืองในกิ่งจังหวัดอิบุริในจังหวัดฮกไกโดของประเทศญี่ปุ่นจัดตั้งในฐานะตำบลเมื่อค.ศ. 1961 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซัปโปะโระนอกจากนี้เมืองยังกินพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติชิโกะสึ-โทยะบางส่วนด้วยเนื่องด้วยตัวเมืองเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำดังนั้นจึกมีพื้นที่ค่อนข้างแคบซึ่งห่างจากชายฝั่งราว 6 กิโลเมตรยังเป็นที่ตั้งของโนะโบะริเบะสึ-อนเซ็งที่ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับน้ำพุร้อนจำนวนมากโดยที่นี่เป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่นและถือเป็น "เมืองน้ำพุร้อน" ที่ใหญ่ที่สุดในในฮกไกโดซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของหุบเขานรกจิโงะกุดังนอกจากนี้โนะโบะริเบะสึยังเป็นที่ตั้งของอุทยานหมีสีน้ำตาลซึ่งเป็นหมีเฉพาะถิ่นของฮกไกโดซึ่งหมีสีน้ำตาลยังถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองนี้อีกด้วยโนโบริเบทสึออนเซ็นNoboribetsuOnsenเมืองโนโบริเบทสึออนเซ็นว่ากันว่าน้ำแร่ของที่นี่มีความแตกต่างกันถึง 9 แบบซึ่งแร่ธาตุที่มีอยู่ก็เช่นกำมะถัน, เกลือ, โซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นต้นเลือกแช่กันตัวเปื่อยได้เลยคนญี่ปุ่นกับการแช่น้ำร้อนนั้นเป็นสิ่งคู่กันบ้างก็ว่าเอาไว้คลายเครียดจากการทำงานบ้างก็ว่าช่วยให้สุขภาพดีเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นหรือไม่ก็ช่วยให้หายจากความเมื่อยล้าจากการดำเนินชีวิตคนญี่ปุ่นกับการแช่น้ำร้อนนั้นเป็นสิ่งคู่กันบ้างก็ว่าเอาไว้คลายเครียดจากการทำงานบ้างก็ว่าช่วยให้สุขภาพดีเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นหรือไม่ก็ช่วยให้หาจากความเมื่อยล้าจากการดำเนินชีวิตหุบเขาจิโกคุดานิJigokudaniหรือเรียกอีกอย่างว่าหุบเขานรกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติShikotsu-Toya เมืองNoboribetsuที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลาและถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโดเป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพหุบเขานรกจิโกคุดานิมีลักษณะเป็นเนินเขามีทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตลอดข้างทางหากเดินไปเรื่อยๆจะพบกับอุโอนุมะซึ่งเป็นบ่อกำมะถันขนาดใหญ่มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสและยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมักแช่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลายและเชื่อว่าช่วยในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับเท้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟในอุทยานแห่งชาติชิโกะสึ - โทยะบนเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นทะเลสาบมีลักษณะคล้ายไข่ดาวตรงกลางทะเลสาบมีเกาะตั้งอยู่คือนะกะโนะ-ชิมะจากตะวันออกถึงตะวันตกมีความกว้างราว 10 กิโลเมตรและจากทิศเหนือถึงทิศใต้มีความกว้างราว 9 กิโลเมตรทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยแข็งตัวที่อยู่ทางเหนือที่สุดของญี่ปุ่นและเป็นทะเลสาบที่ใสเป็นอันดับสองของญี่ปุ่นเนื่องจากมีสารอาหารน้อยจึงมีแพลงตอนอาศัยอยู่น้อยน้ำจึงมีความใสและมีออกซิเจนสูงในผิวน้ำให้ท่านได้นั่งกระเช้าUsuzan Ropewayขึ้นเขาMount Usu (Usuzan)เป็นภูเขาไฟที่ปะทุขึ้นสี่ครั้งในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาการปะทุครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2543 นำท่านขึ้นไปยังดาดฟ้าของสถานีท่านจะได้ใกล้ชิดกับยอดเขาของภูเขาไฟเห็นทัศนียภาพกว้างไกลของทะเลสาบToya และShowa Shinzanที่อยู่ใกล้เคียงจากดาดฟ้าสังเกตที่สองเดินไม่ไกลมีทิวทัศน์ของมหาสมุทรและปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของMount Usuซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเกิดการปะทุขึ้นในปี 2520อุทยานธรณีโลกโทยะโกะะอุซุซังแห่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในทุกหลายสิบปีเนื่องจากการประทุของของภูเขาไฟเป็นสถานที่เรียนรู้และสัมผัส “ผืนดินใหญ่ที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง”ที่สำคัญและหาได้ยากในโลกนอกจากนียังเป็นแหล่งชื่นชมความสวยงามของทิวทัศน์ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของภูเขาไฟภูเขาไฟอุซุได้สร้างความเสียหายมากมายจากการระเบิดครั้งแล้วครั้งเล่าในสมัยก่อนคนในพื้นที่ได้ประสบความลำบากมายาวนานและในที่สุดได้เรียนรู้ธรรมชาติของภูเขาไฟและพบวิธีที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบพวกเราสร้างระบบค้นหาการประทุของภูเขาไฟแบบทันด่วนเพื่อยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดและใช้ประโยชน์ต่างๆที่ได้จากภูเขาไฟอุซุเช่นน้ำพุร้อนการเกษตรทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามภายใต้แนวคิดอยู่ร่วมกันกับภูเขาไฟได้เวลานำท่านเดินทางสู่เลคโทยะให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามของเลคฮิลฟาร์มLake Hill Farmถ้าหากคุณชอบไอศกรีมและทิวทัศน์ที่สวยงามคุณจะรักที่นี่นอกเหนือจากการได้ลิ้มลองไอศกรีมที่ดีที่สุดในฮอกไกโดแล้วLake Hill Farm ยังมีทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาโดยรอบและความสนุกสนานสำหรับทั้งครอบครัวร้านค้าที่ฟาร์มมีครีมนุ่มและไอศกรีมมากมายรวมทั้งวานิลลาช็อคโกแลตชาเขียวและคนที่ไม่ธรรมดาเช่นเกลือสีฟ้าลูกเกดรัมและMille-feuille  นอกจากนี้ยังมีรายการอื่นที่น่ารับประทานเช่นคุกกี้แยมพุดดิ้งชีสและเนยแข็งที่ยอดเยี่ยมถัดจากร้านเป็นร้านอาหารเล็กๆที่ให้บริการอาหารกลางวัน (แกงข้าวแซนด์วิชฯลฯ) และเค้กนอกจากความพึงพอใจในรสชาติแล้วLake Hill ยังมีพื้นที่โล่งกว้างติดกับร้านค้าและร้านอาหารที่ซึ่งทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพตระหง่านของภูเขาMountYoteiเป็นภูเขาที่ดูเหมือนภูเขาไฟฟูจิเป็นที่รู้จักกันว่าEzo Fuji ปล่องภูเขาไฟที่มีความสูงประมาณ 2 กม. ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมจะมีดอกไม้มากกว่า 100 ชนิดและมีนกกว่า 130 ชนิดอยู่ที่นี่ตั้งแต่ความสูงที่ 1,700 เมตรขึ้นไปท่านสามารถเดินเล่นหรือทำสันทนาการกลางแจ้งได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เกมกีฬาที่สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับเด็กๆก็จะได้สนุกสนานกับการเลี้ยงกระต่ายแพะและม้า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นOnsenสปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย
ที่พัก Lake Toya Kahantei Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อุทยานทากิโนะซูสุรัน - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร-ช้อปปิ้งArio Mall

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่อุทยานทากิโนะซูสุรันTakinoSuzuran Hillside Parkซึ่งตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองซัปโปโรประมาณ 50 นาทีอุทยานแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันเขียวชอุ่มในช่วงฤดูร้อนดอกไม้และน้ำตกหลายแห่งในพื้นที่สร้างฉากหลังที่เหมาะสำหรับการตกปลาการขี่จักรยานหรือการตั้งแคมป์และเนินเขาของTakinoจะกลายเป็นลานสกีในช่วงฤดูหนาวคุณสามารถขี่, เดินและเล่นในหิมะพื้นที่ป่าแห่งนี้เปิดทำการครั้งแรกในปีพ. ศ. 2553 มีลักษณะเป็นธรรมชาติที่สวยที่สุดในอุทยานตั้งแต่ต้นฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิพื้นที่จะปิดเพื่อให้ธรรมชาติหมุนเวียนตามฤดูกาลได้โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอุทยานTakioSuzuran Hillside National Government Park เปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวเป็น "Takino Snow World" เนินเขาสีสันสดใสกลายเป็นสีขาวและดึงดูดผู้เข้าชมจำนวนมากสำหรับกีฬาฤดูหนาวความลาดชันยาว 250 เมตรและ 7 องศาเหมาะสำหรับนักเล่นสกีครั้งแรกรวมทั้งเด็กๆนอกจากนี้ยังมีเส้นทางเล่นสกีข้ามประเทศ 1 และ 5 กม. สำหรับผู้เริ่มต้นเส้นทาง 3 และ 6 กม. สำหรับนักสกีระดับกลางและเส้นทาง 10 และ 16 กม. สำหรับนักเล่นสกีขั้นสูงท่านสามารถเช่าอุปกรณ์สกีได้ที่นี่ด้วยจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งต่อที่มิตซุยเอ้าท์เล็ทMitsui Outlet Park

เที่ยง

เที่ยง  อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เอ้าท์เล็ตนี้อยู่ที่เขตKitahiroshimaทางไปสนามบินNew Chitoseมีร้านค้ามากมายให้ท่านช้อปกว่า180ร้านทั้งสินค้าแบรนด์เนมยังมีร้านอาหารและFood Court ขนาดใหญ่ที่รองรับลูกค้าได้มากกว่า700ที่นั่งแต่ก่อนเริ่มช้อปปิ้งนักท่องเที่ยวสามารถใช้สิทธิ์โดยไปรับคูปองส่วนลดร้านต่างๆจากInformation เพียงแค่โชว์พาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ก็รับฟรีเลยค่ะที่นี่ยังมีบริการแลกเงินและล๊อกเกอร์ฝากของฟรีอีกด้วยได้เวลานำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ซัปโปโรSapporo Beer Museumฮอกไกโดเป็นแหล่งกำเนิดของเบียร์ในญี่ปุ่นเบียร์ซัปโปโรซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์เบียร์ที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศได้รับการต้มในซัปโปโรตั้งแต่ปีพ. ศ. 2420พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (ซัปโปโรเบียร์Hakubutsukan) เปิดขึ้นในปี1987ในโรงเบียร์เก่าจากยุคเมจิพิพิธภัณฑ์แนะนำประวัติความเป็นมาของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่นและขั้นตอนการทำเบียร์หลังจากการจัดนิทรรศการชิมเบียร์มีค่าบริการเพียงเล็กน้อยหรือทัวร์แบบชำระเงินจะจัดขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงช่วงชิมเมื่อสิ้นสุดถัดจากพิพิธภัณฑ์คือสวนเบียร์ซัปโปโรซึ่งประกอบด้วยร้านอาหารไม่กี่ร้านในบรรดาภัตตาคารมีห้องโถงเบียร์บรรยากาศหลายแห่งแต่ยังมีร้านอาหารGarden Grill ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นที่นิยมในเบียร์ฮอลล์คือเบียร์ที่คุณสามารถดื่มได้และBBQ แกะสลักทุกจานที่เป็นที่นิยมของท้องถิ่นที่ตั้งชื่อตามเจ้านายมองโกเลียที่ชื่อGenghis Khan (Jingisukan in Japanese) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่Ario Mallห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ติดกับสวนเบียร์ซัปโปโรศูนย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าArio Mallเป็นพื้นที่ที่มีสปาฟิตเนสและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการSpa Leisure Building และIto-Yokado ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านหนังสือต่างๆมากมายให้กับเด็กๆนอกจากนี้ยังมีห้องน้ำสำหรับเด็กมีรถเข็นให้บริการสำหรับเด็กทารกและศูนย์อาหารก็สามารถรองรับเด็กเล็กได้ที่Ito-Yokado ยังมีอาหารทะเลที่หลากหลายเป็นที่นิยมสำหรับชาวซัปโปโร

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Water Mark Hotel Sapporo  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-หอนาฬิกาซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานเป่าแก้ว-ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะชมที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโดเป็นอาคารที่สร้างในแบบของอเมริกันที่เรียกว่าNeo Baroque สร้างปี 1888 เพื่อเป็นศาลากลางของฮอกไกโดมาเป็นเวลา 80 ปีซึ่งเป็นอาคารที่สร้างด้วยอิฐแดงปี1969ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ต่อด้วย หอนาฬิกาซัปโปโรSapporo Clock Tower ซึ่งเป็นโรงฝึกหัดของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดใกล้ๆกันก็จะเป็นสวนโอโดริซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรยาว 1.2 กม.เป็นที่พักผ่อนของประชาชนและเป็นสถานที่ใช้จัดงานเทศกาลหิมะด้วยจากนั้นเดินทางต่อไปยัง ศาลเจ้าฮอกไกโดHokkaido Shrineเป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโดสร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะได้อัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค์จากศาลเจ้ามีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบานในฤดูร้อนวันที่ 14-16 มิถุนายนของทุกปีจะจัดเทศกาลSapporo Festival หรือSapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนนได้เวลาเมืองโอตารุเมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่แลความสำคัญทางประวัติศาสตร์

เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นให้ท่านได้ชมความงามของคลองโอตารุที่มีความยาว 1,140 เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุในสมัยก่อนประมาณค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าวซึ่งในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุดหลังจากซึมซับบรรยากาศอันแสนโรแมนติคแล้วให้ท่านได้พลิดเพลินกับเสียงเพลงของกล่องดนตรีที่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีเป็นอาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติและด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีท่านจะได้ชมนาฬิกาไอน้ำโบราณสไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้นนาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาทีเหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่แคนาดาจากนั้นพาท่านชมโรงงานเป่าแก้วคิตะอิจิโอะโตะรุKitaichi Glass Otaruก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1901โดยในช่วงแรกเป็นโรงงานผลิตตะเกียงน้ำมันต่อมาก็หันมาผลิตทุ่นลูกแก้ว (ชาวประมงใช้ในการถ่วงอวนจับปลา) ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้นธุรกิจนี้ทำได้ดีจนทำให้กิจการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากซึ่งถ้าพูดถึงแกลเลอรี่และร้านขายเครื่องแก้วในโอะตะรุคงไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้เป็นแน่เป็นร้านที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  ได้เวลาให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งต่อที่ทานุกิโคจิTanuki Kojiแหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโรเชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะจึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดถือกำเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิกเมื่อรัฐบาลเมจิกำหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเริ่มมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่าทานุกิโคจิในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปลี่ยนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึกร้านคาราโอเกะและอื่นๆเป็นต้นมีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมายเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวาและได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆทุกครั้งที่มาเดิน
 

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Water Mark Hotel Sapporo  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ชิโตเซะ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

10:30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG671

15:30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
· ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
· ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
· ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
· ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
· ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
· ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
· ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น390 บาทขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
· ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
·  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
·  ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000บาท/ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
·  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
·  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
·  ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
·  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
·  ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
·  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 

เงื่อนไข การจอง หรือสำรองที่นั่ง
· กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก15,000 บาท
· ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 
การยกเลิก
·  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50%ของราคาทัวร์
·  แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100%ของราคาทัวร์
·  ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
·  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
หมายเหตุ
1.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3.  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
· กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
· กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
· กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
· กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
· หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
· ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
· ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
· PASSPORTต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
· ลูกค้าที่เดินทาง3 ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรมส่วนห้องTRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้นเด็กInfant-12 ปี
· การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆจึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
· ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
· ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น
  Add Line สอบถาม :   
สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign