HOKKAIDO SNOW TIME
5วัน 3คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
·   ชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ณเมืองโอตารุ
·   ชมผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบของกล่องดนตรีที่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
·   ชมโรงงานเป่าแก้ว Kitaichi Glass Otaru
·   ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนชื่อดังที่ ร้านกาแฟฮัลโลคิตตี้
·   ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลตSHIROI KOIBITOอันแสนอร่อยที่สุดของฮอกไกโด
·   ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโดเป็นอาคารที่สร้างในแบบของอเมริกัน
·   ชม หอนาฬิกาเก่าซัปโปโร
·   ชมสวนสาธารณะ สวนโอโดริ
·   ชมพิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ซัปโปโรSapporo Beer Museum
·   ชมความงามของอุทยานช่วงฤดูหนาว TakioSuzuran Hillside National Government Park
·   ช้อปปิ้งเต็มอิ่มณย่านใจกลาง เมืองซัปโปโร่,ย่านทานุกิโกจิ, มิตซุยเอ้าท์เล็ต
·   เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน มีนาคม
26 มี.ค. 61-30 มี.ค. 61   48,900 48,900 46,900 7,900

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

20:30 น.

คณะพร้อมกันณท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตูทางเข้า2-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI AIRWAYSโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

23:45น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชิโตเซะประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG670

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ชิโตเซะ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงงานเป่าแก้วคิตาอิจิ - ร้านกาแฟฮัลโลคิตตี้-โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ

08:30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานชิโตเซะประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยสำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้เข้าประเทศหากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับนำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุเมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่แลความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชมความงามของคลองโอตารุที่มีความยาว 1,140 เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุในสมัยก่อนประมาณค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าวซึ่งในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด จากนั้นพาท่านเดินเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีอาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ และด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมนาฬิกาไอน้ำโบราณสไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้นนาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาทีเหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่แคนาดา เดินต่อไปอีกนิดจะถึง โรงงานเป่าแก้วคิตะอิจิ โอะโตะรุKitaichi Glass Otaruก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1901โดยในช่วงแรกเป็นโรงงานผลิตตะเกียงน้ำมัน ต่อมาก็หันมาผลิตทุ่นลูกแก้ว(ชาวประมงใช้ในการถ่วงอวนจับปลา)ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้น ธุรกิจนี้ทำได้ดีจนทำให้กิจการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากซึ่งถ้าพูดถึงแกลเลอรี่และร้านขายเครื่องแก้วในโอะตะรุ คงไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้เป็นแน่ เป็นร้านที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ และหากท่านใดที่ชื่นชอบความน่ารักของตัวการ์ตูนคิตตี้ ที่นี่คงไม่ทำให้ท่านผิดหวัง ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย(OtaruSakaimachi Street)
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะSHIROI KOIBITOแหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้อุทยานหรรษาชิโรอิโคอิบิโตะเป็นดินแดนมหัศจรรย์ในอุดมคติของความอร่อยความสนุกสนานและเรื่องราวของหวานตั้งแต่ครั้งอดีตซึ่งมีช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี้คือShiroiKoibitoซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรักท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทานหรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงานนอกเหนือจากตัวโรงงานชิโรอิโคอิบิโตะอันเป็นสถานที่ผลิตลูกกวาดที่เลื่องชื่อของฮอกไกโดแล้วอุทยานหรรษาแห่งนี้ยังมีร้านกาแฟให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ลิ้มรสของหวานต้นตำรับของอิชิยะสตูดิโอคุกกี้แต่งหน้า (ที่ผู้ทำขนมมือใหม่สามารถทดลองทำคุกกี้ชิโรอิโคอิบิโตะของตนเองได้) ห้องแสดงของเล่นและสวนกุหลาบสิ่งต่างๆที่ผู้มาเยือนมองเห็นลิ้มรสและได้รับประสบการณ์ที่นี่จะสร้างความทรงจำอันแสนหวานอย่างแท้จริง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณ ภัตตาคาร
ที่พัก Sapporo Tokyu REI Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ที่ว่าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร-ลานสกีสวนทากิโนะซูสุรัน - มิตซุยเอ้าท์เล็ท

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะชมศาลากลางจังหวัดหรือทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโดเป็นอาคารที่สร้างในแบบของอเมริกันที่เรียกว่าNeo Baroque สร้างปี 1888 เพื่อเป็นศาลากลางของฮอกไกโดมาเป็นเวลา 80 ปีซึ่งเป็นอาคารที่สร้างด้วยอิฐแดงปี1969 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญสำนักงานรัฐบาลฮอกไกโดในอดีตเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันดีที่สุดของฮอกไกโดและดาวสีแดงบนผนังด้านนอกเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการพัฒนาฮอกไกโดสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลฮอกไกโดที่มีชื่อว่า "สำนักงานอิฐสีแดง" ยืนอยู่ตามถนนที่ตายไปสำนักงานรัฐบาลฮอกไกโดในอดีตใช้เวลาประมาณ 80 ปีจนกระทั่งมีการสร้างสำนักงานของรัฐบาลใหม่ขึ้นในปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2431 อาคารแห่งนี้เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบนีโอบาโรกแบบอเมริกันรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมเช่นกระจกโค้งที่สร้างขึ้นในยุคเมจิและประตูคู่ที่เก็บรักษาความร้อนไว้ในกรอบรูปประดับอาคารและการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฮอกไกโดเปิดให้ประชาชนทั่วไปเราขอแนะนำให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอบคุณความลึกของอาคาร ต่อด้วย หอนาฬิกาซัปโปโรSapporo Clock Tower ซึ่งเป็นโรงฝึกหัดของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดใกล้ๆกันก็จะเป็นสวนโอโดริซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรยาว 1.2 กม.เป็นที่พักผ่อนของประชาชนและเป็นสถานที่ใช้จัดงานเทศกาลหิมะด้วยได้เวลานำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ซัปโปโรSapporo Beer Museumฮอกไกโดเป็นแหล่งกำเนิดของเบียร์ในญี่ปุ่นเบียร์ซัปโปโรซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์เบียร์ที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศได้รับการต้มในซัปโปโรตั้งแต่ปีพ. ศ. 2420พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (ซัปโปโรเบียร์Hakubutsukan) เปิดขึ้นในปี1987ในโรงเบียร์เก่าจากยุคเมจิพิพิธภัณฑ์แนะนำประวัติความเป็นมาของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่นและขั้นตอนการทำเบียร์หลังจากการจัดนิทรรศการชิมเบียร์มีค่าบริการเพียงเล็กน้อยหรือทัวร์แบบชำระเงินจะจัดขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงช่วงชิมเมื่อสิ้นสุดถัดจากพิพิธภัณฑ์คือสวนเบียร์ซัปโปโรซึ่งประกอบด้วยร้านอาหารไม่กี่ร้านในบรรดาภัตตาคารมีห้องโถงเบียร์บรรยากาศหลายแห่งแต่ยังมีร้านอาหารGarden Grill ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นที่นิยมในเบียร์ฮอลล์คือเบียร์ที่คุณสามารถดื่มได้และBBQ แกะสลักทุกจานที่เป็นที่นิยมของท้องถิ่นที่ตั้งชื่อตามเจ้านายมองโกเลียที่ชื่อGenghis Khan (Jingisukan in Japanese)

เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่อุทยานทากิโนะซูสุรันTakinoSuzuran Hillside Parkซึ่งตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองซัปโปโรประมาณ 50 นาทีอุทยานแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันเขียวชอุ่มในช่วงฤดูร้อนดอกไม้และน้ำตกหลายแห่งในพื้นที่สร้างฉากหลังที่เหมาะสำหรับการตกปลาการขี่จักรยานหรือการตั้งแคมป์และเนินเขาของTakinoจะกลายเป็นลานสกีในช่วงฤดูหนาวคุณสามารถขี่, เดินและเล่นในหิมะพื้นที่ป่าแห่งนี้เปิดทำการครั้งแรกในปีพ. ศ. 2553 มีลักษณะเป็นธรรมชาติที่สวยที่สุดในอุทยานตั้งแต่ต้นฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิพื้นที่จะปิดเพื่อให้ธรรมชาติหมุนเวียนตามฤดูกาลได้โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอุทยานTakioSuzuran Hillside National Government Park เปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวเป็น "Takino Snow World" เนินเขาสีสันสดใสกลายเป็นสีขาวและดึงดูดผู้เข้าชมจำนวนมากสำหรับกีฬาฤดูหนาวความลาดชันยาว 250 เมตรและ 7 องศาเหมาะสำหรับนักเล่นสกีครั้งแรกรวมทั้งเด็กๆนอกจากนี้ยังมีเส้นทางเล่นสกีข้ามประเทศ 1 และ 5 กม. สำหรับผู้เริ่มต้นเส้นทาง 3 และ 6 กม. สำหรับนักสกีระดับกลางและเส้นทาง 10 และ 16 กม. สำหรับนักเล่นสกีขั้นสูงท่านสามารถเช่าอุปกรณ์สกีได้ที่นี่ด้วยจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งต่อที่มิตซุยเอ้าท์เล็ทMitsui Outlet Parkนี้อยู่ที่เขตKitahiroshimaทางไปสนามบินNew Chitoseมีร้านค้ามากมายให้ท่านช๊อปกว่า180 ร้านทั้งสินค้าแบรนด์เนมยังมีร้านอาหารและFood Court ขนาดใหญ่ที่รองรับลูกค้าได้มากกว่า700 ที่นั่งแต่ก่อนเริ่มช้อปปิ้งนักท่องเที่ยวสามารถใช้สิทธิ์โดยไปรับคูปองส่วนลดร้านต่างๆจากInformation เพียงแค่โชว์พาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ก็รับฟรีเลยค่ะที่นี่ยังมีบริการแลกเงินและล๊อกเกอร์ฝากของฟรีอีกด้วย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม(เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
ที่พัก Sapporo Tokyu REI Hotel  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ***อิสระเต็มวัน*** เที่ยวชมตลากปลานิโจ - ศาลเจ้าฮอกไกโด-สวนโอโดริ - JR Tower

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันไกด์พานั่งรถไฟเที่ยวชมเมืองและสถานที่สำคัญของซัปโปโรหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย*ไม่รวมค่ารถไฟ* ตลาดปลานิโจซึ่งถูกกล่าวกันว่ามีจุดเริ่มต้นจากการที่ชาวประมงที่อ่าวอิชิคาริเริ่มนำปลาสดๆมาวางขายในช่วงต้นยุคเมจิในอดีตมีตลาดปลาเรียงรายเลียบชายฝั่งแม่นํ้าโซเซยาวตั้งแต่เขตนิชิ 1โชเมะจนถึงฮิงาชิ 2โชเมะต่อมาจึงค่อยๆมีร้านโซบะร้านเหล้าร้านขายผลไม้และอื่นๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นรากฐานดังที่เห็นในปัจจุบันแม้เวลาจะล่วงเลยไปมากกว่าหนึ่งศตวรรษก็ยังคงยืนหยัดในฐานะเป็นครัวของชาวเมืองด้วยทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองที่เอื้อต่อการเข้าถึงจึงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาซื้อของฝากจากฮอกไกโดเช่นปูและหอยเชลล์เป็นต้นตลาดปลายังมีอาคารที่รวบรวมร้านอาหารที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ไว้มากมายหลากหลายอาทิโนเร็นโยโคโชเป็นต้นซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารเครื่องดื่มไม่แพ้ที่มารุยามะหรือตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ ศาลเจ้าฮอกไกโดHokkaido Shrineเป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโดสร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะได้อัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค์จากศาลเจ้ามีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบานในฤดูร้อนวันที่ 14-16 มิถุนายนของทุกปีจะจัดเทศกาลSapporo Festival หรือSapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน JR Towerอาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสถานีที่ซึ่งไม่ว่าอะไรก็มีพร้อมตั้งแต่ของฝากจากฮอกไกโดและขนมขึ้นชื่อจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าJR ทาวเวอร์อาคารสูง 38 ชั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้ของสถานีJR ซัปโปโรรวมเอาสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกันอาทิเช่นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์โรงแรมJR ทาวเวอร์โฮเต็ลนิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิศ,จุดชมวิวT38 และอื่นๆเป็นต้นศูนย์การค้าใต้ดินเอเปียที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็นจุดสังเกตมีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยู่ด้วยที่เอสต้ามีศูนย์อาหารสไต์ธีมพาร์คราเม็งรีพับลิคซัปโปโรและร้านขายส่งเครื่องไฟฟ้าสวนบนดาดฟ้าและอื่นๆที่พาเซโอซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ชั้นคือระหว่างชั้น 1 และชั้นใต้ดินที่ 1 ของสถานีJR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตกสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆสมดังความหมายของชื่อคือทางเดินเล่นในภาษาสเปนที่ชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้น 6 ของซัปโปโรสเตลล่าเพลสมีร้านขายของและร้านอาหารส่วนชั้น 7 มีโรงภาพยนตร์ซีเนม่าคอมเพล็กซ์และที่ชั้น 9 ยังมีภัตตาคารอาหารฝรั่งเศสมิคุนิซัปโปโรอีกด้วย สวนโอโดริOdoriเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในใจกลางของมีต้นกำเนิดมาจากการที่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายในซัปโปโรแกะสลักรูปปั้นน้ำแข็ง 6 ตัวไว้ที่สวนโอโดริเมื่อปีค.ศ.1950 (ปีโชวะที่ 25) ปัจจุบันกลายเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวขนาดใหญ่งานหนึ่งของซัปโปโรที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 2 ล้านคนทั้งในและต่างประเทศที่ 1 ~ 12 โจเมะของโอโดริประมาณ 1.5 ก.ม. จะมีประติมากรรมหิมะใหญ่เล็กเรียงรายอยู่ตอนกลางคืนมีการส่องไฟด้วยที่ 11 โจเมะซึ่งมีการประกวดประติมากรรมหิมะนานาชาตินั้นจะมีทีมจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมประกวดสามารถชมขั้นตอนการแกะสลักได้ระหว่างที่มีการจัดงานสถานที่จัดงานซึโดมนั้นจะมีสไลเดอร์ขนาดยักษ์และจัดกิจกรรมที่สามารถสัมผัสกับหิมะได้ที่สถานที่จัดงานซุซุกินั้นท่านจะสนุกสนานกับการประกวดการแกะสลักน้ำแข็งส่องไฟและแท่งน้ำแข็งได้งานเทศกาลหิมะซัปโปโร ทานุกิโคจิTanuki Kojiแหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโรเชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะจึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดถือกำเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิกเมื่อรัฐบาลเมจิกำหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเริ่มมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่าทานุกิโคจิในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปลี่ยนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึกร้านคาราโอเกะและอื่นๆเป็นต้นมีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมายเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวาและได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆทุกครั้งที่มาเดิน

เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Sapporo Tokyu REI Hotel  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ชิโตเซะ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

10:30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินTHAI AIRWAYSเที่ยวบินที่TG671

15:30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
·  ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
·  ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
·  ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
·  ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
·  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
·  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น390 บาทขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
·  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
·  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
·  ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000บาท/ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
·  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
·  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
·  ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
·  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
·  ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
·  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไข การจอง หรือสำรองที่นั่ง
·  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก15,000 บาท
·  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 
การยกเลิก
·  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50%ของราคาทัวร์
·  แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100%ของราคาทัวร์
·  ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
·  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
·  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
·  กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
·  กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
·  กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
·  กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
·  หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
·  ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
·  ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
·  PASSPORTต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
·  ลูกค้าที่เดินทาง3 ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรมส่วนห้องTRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้นเด็กInfant-12 ปี
·  การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆจึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
· ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
· ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น

  Add Line สอบถาม :   
สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign