KYOTO KOBE OSAKA
5 วัน 3 คืน

 
สถานที่ท่องเที่ยว
· ชมวัดคิโยมิสึหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และดังที่สุดในเกียวโต
· เที่ยวชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริวัดที่มีเสาโทริอิกว่าหมื่นต้น
· ถ่ายรูปสวยๆณสวนป่าไผ่อาราชิยามะ
· เดินเล่นย่านเกอิชากิออน
· ชมวิวพาโนราม่าของเมืองโกเบที่ร็อกโกะการ์เด้นเทอร์เรซ
· ชมบรรยากาศแสนโรแมนติคที่โกเบฮาร์เบอร์แลนด์
· ชมป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกุนที่ปราสาทโอซาก้า
· ช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ, อิออนมอลล์รินคุ

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217


กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน เมษายน
13 เม.ย. 61-17 เม.ย. 61 * วันสงกรานต์ 57,900 57,900 55,900 7,900

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

20:00 น.

คณะพร้อมกันณท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น ประตูทางเข้า2-3เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

23:30 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG622

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - สวนป่าไผ่อาราชิยามะ-กิออน

07:00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานคันไซประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยสำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้เข้าประเทศหากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับเดินทางสู่เมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียวว่ากันว่าผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นจากนั้นนำท่านชมวัดคิโยมิสุKiyomizu-deraหรือ วัดน้ำใส หนึ่งในมรดกโลกและวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเกียวโต ซึ่งมีความเชือว่ามีคนเคยกระโดดลงจากวัดนี่แล้วไม่ตาย(ห้ามลองนะครับมันแค่ความเชื่อเท่านั้น) ได้เวลาเดินทางต่อไปยังศาลเจ้าฟุชิมิอินาริไทฉะFushimi Inari Shrineตั้งอยู่ในเขตฟุชิมิเมืองเกียวโตชาวบ้านเรียกกันโดยทั่วไปว่าโออินาริซังตัวโบสถ์สร้างบริเวณตีนเขาอินาริยามะแต่อาณาเขตศาลเจ้าใหญ่ครอบคลุมภูเขาทั้งลูกศาลเจ้าอินาริมีมากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศโดยฟุชิมิอินาริถือเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดและมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,300 ปีลักษณะพิเศษของที่นี่คือปริมาณเสาโทริอิที่ขึ้นชื่อว่าเซมบ้งโทริอิแม้จะชื่อเซมบ้ง (พันต้น)แต่ความจริงที่นี่มีเสาโทริอิมากถึงกว่า 10,000 ต้นทีเดียวเสาโทริอิที่ตั้งเรียงยาวสุดลูกหูลูกตาพาให้ผู้มาเยือนรู้สึกราวถูกดูดไปสู่อีกโลกหนึ่ง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
ได้เวลาเดินทางต่อไปยัง สวนป่าไผ่อาราชิยามะArashiyamaอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวหามุมถ่ายรูปสวยๆกันให้จุใจเป็นบรรยากาศที่แปลกตาแสนโรแมนติกในแต่ละฤดูกาลซึ่งหาได้ยากจากนั้นนำท่านเดินเล่นย่านเกอิชากิออนGionเป็นย่านใจกลางเมืองที่เป็นตัวแทนของเมืองเกียวโตร้านเหล้าไม้ร้านอาหารญี่ปุ่นและบ้านในเมืองแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าmachiyaตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของGionซึ่งสร้างบรรยากาศที่สวยงามพื้นที่ครอบคลุมจากถนนShinbashiทางตอนเหนือไปยังวัดKenninjiทางตอนใต้ของถนนShijoและจากถนนYamato-ojiทางตะวันตกไปยังถนนHigashi-ojiทางตะวันออกคือGion-choมีชื่อเสียงในการเผชิญหน้าเป็นประจำกับmaiko นักเต้นมืออาชีพชาวญี่ปุ่นสวมชุดกิโมโนที่สดใสและรองเท้าแตะไม้ปาร์เก้Maiko หมายถึงเกอิชาภายใต้การฝึกอบรมและพวกเขามีบทบาทในGionภายใต้ประเพณีที่เข้มงวดบังเอิญส่วนใหญ่ของmaiko ที่เห็นนอกGionเป็นจริงนักท่องเที่ยวสวมเป็นmaiko เพียงเพื่อความสนุกสนานมันเป็นเรื่องยากที่จะเห็นmaiko จริงในสถานการณ์อื่นๆกว่าในGionในตอนเย็น

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Plaza Osakaหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: โกเบ - ร็อกโกะการ์เด้นเทอร์เรซ - โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่โกเบเมืองท่าที่มีชื่อเสียงในเรื่องอาหารที่มีคุณภาพเราจะพาท่านไปทำกิจกรรมยอดฮิทนั่นก็คือการเก็บผลไม้ให้เราได้กินสดๆจากต้นที่สวนผลไม้ตามฤดูกาลกัน (ผลไม้ที่เก็บและสวนเปลี่ยนไปตามฤดูที่ท่านไป) หลังจากเก็บผลไม้กันเสร็จแล้วเราจะพาท่านไปถ่ายรูปชมวิวพาโนราม่าสุดสวยของเมืองโกเบกันที่ร็อกโกะการ์เด้นเทอร์เรซRokko Garden Terrace

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์Kobe Harborlandเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงมากมายรวมทั้งบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนของคู่รักและนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีทั้งร้านกาแฟร้านอาหารร้านค้าชิงช้าสวรรค์พิพิธภัณฑ์Anpanman ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมืองอิสระท่านเดินเล่นตามทางเดินริมน้ำหรือเดินเท้าใต้ดินและช้อปปิ้งอย่างจุใจรวมทั้งร้านอาหารร้านค้าและพื้นที่จัดงานแสดงต่างๆภายในคลังสินค้าอิฐขนาดย่อมในยุคศตวรรษที่ 19ที่ชื่อว่าRengaSokoจนกระทั่งได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังชินไซบาชิShinsaibashiเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ชีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตรซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทางกับสินค้ามากมายทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆกระเป๋าน่ารักๆรองเท้าแฟชั่นสวยๆเครื่องสำอางร้านอาหารร้านขนมและสินค้าIT ทั้งหลายIpodกล้องนาฬิกาMp3 มีให้เลือกและชมกันมากมาย

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก  Plaza Osaka หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ***อิสระเต็มวัน*** ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมUniversal Studio (ไม่มีรถบริการ)

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านพักผ่อนหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านต่างๆในเมืองโอซาก้าเช่นป้ายกุลิโกะขนาดใหญ่ที่ย่านดงทงโบริซึ่งเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่เก่าแก่และฮิทที่สุดของโอซาก้าหรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวUniversal Studioสวนสนุกที่รวบรวมหนังชื่อดังของUniversal เอาไว้ในเครื่องเล่นพร้อมจุดถ่ายรูปสวยๆมากมาย(ค่าแพคเกจไม่ได้รวมค่าตั๋วเข้าเอาไว้โปรดติดต่อเราล่วงหน้าหากต้องการซื้อแพคเกจตั๋วเข้าชม)และหากท่านอยากจะเที่ยวสถานที่ใดท่านสามารถสอบถามไกด์ประจำกรุ๊ปของท่านให้พาเที่ยวสถาณที่ต่างๆได้อีกด้วย
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าและเมืองรอบๆ
•    วัดชิเทนโนจิShitennojiหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศญี่ปุ่น
•    พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้าOsaka Aquariumหรือที่เรียกว่าKaiyukanตั้งอยู่ที่Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก
แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง
•    โดทงโบริหรือดงโทโบริDotonboriหนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้าเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
•    อะเมะริคามูระAmerikamuraเป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้าคล้ายกับย่านฮาราจูกุของโตเกียวย่านนี้ก็จะได้พบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่นและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นมีบรรยากาศครึ้กครื้นระหว่างทางมีร้านกาแฟเสื้อผ้าและร้านขายของต่างๆมากมายเป็นอีกย่านหนึ่งที่น่ามาเดินเล่น
หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (ไม่รวมในค่าทัวร์)
•    ยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอส์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ)เปิดเมื่อเดือนมีนาคมปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอที่เปิดในเอเชียภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และUniversal Wonderlandผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆตั้งแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆนอกจากนี้ยังมีหนัง 3 มิติอย่างเช่นSpiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่างHarry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้นจะมีUniversal City walk Osaka ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีโรงแรมร้านค้าร้านอาคารจำนวนมากรวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอและของที่ระลึกของเมืองโอซาก้าและใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ทาโกะยากิมีร้านทาโกะยากิชื่อดังของโอซาก้ามาเปิดให้ได้ลิ้มลองรสชาติดั้งเดิมของกินขึ้นชื่อของโอซาก้าที่ได้รับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิรวมกันมาเปิดอยู่ที่แล้วพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของห้างแห่งนี้

เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Plaza Osaka หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ปราสาทโอซาก้า (ชมรอบนอก) - อิออน มอลล์ รินคุ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมรอบนอกปราสาทโอซาก้าป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกุนโตโยโตมิฮิเดโยชิกำแพงหินแกรนิตสูงชันแสดงให้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของฝีมือมนุษย์ในอดีตองค์ปราสาทที่สูงเด่นเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ท่านได้ศึกษาจากแบบจำลองในโบราณวัตถุต่างๆและยังเป็นจุดชมวิวของเมืองโอซาก้าที่งดงามอีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินชื่นชมธรรมชาติและประติมากรรมบริเวณรอบปราสาทโอซาก้าจากนั้นช้อปปิ้งกันต่อที่AEON MALL RINKUSEN ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิดอาทินาฬิกา, กล้อง,กระเป๋า,รองเท้า, เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ “ร้าน 100 เยน”สินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ราคาแสนถูก

เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
***พร้อมกันตามเวลานัดหมาย***

17:35 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินTHAI AIRWAYSเที่ยวบินที่TG673

21:25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
· ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
· ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
· ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
· ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
· ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
· ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
· ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น390 บาทขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
·  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
·  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
·  ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000บาท/ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
·  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
·  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
·  ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
·  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
·  ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
· ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไข การจอง หรือสำรองที่นั่ง
·  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก15,000 บาท
·  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 
การยกเลิก
·  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50%ของราคาทัวร์
·  แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100%ของราคาทัวร์
·  ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
·  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
·  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
·  กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
·  กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
·  กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
·  กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
·  หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
·  ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
·  ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
·  PASSPORTต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
·  ลูกค้าที่เดินทาง3 ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรมส่วนห้องTRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้นเด็กInfant-12 ปี
·  การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆจึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
·  ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
· ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น
 
  Add Line สอบถาม :   
สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign