NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO
6วัน 3คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
· ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
· ชมหมู่บ้านเก่าสมัยเอโดะซันมาชิ ซูจิ
· ชมและทดลองทำอาหารจำลอง ที่ โรงเรียนยามะ โนะ นากะ
· ชมพิพธภัณฑ์โรงงานเครื่องปั้นดินเผาโนริตาเกะ
· ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ วัดโทกันจิ
· ชมปราสาทนาโกย่าปราสาทประจำเมือง
· ชม วัดโอสุคันนอนวัดในพระพุทธศาสนาของนาโกย่า
· ชมประวัติความเป็นมาและนวัตกรรมใหม่ของรถไฟที่ พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า
· ชมวิถีชีวิตของเหล่านินจาที่ หมู่บ้านนินจาอิงะ
· ชมศาลเจ้าในลัทธิชินโต ศาลเจ้าอิเสะ
· ชมหินศักดิ์สิทธิ์ตัวแทนของคู่สมรส หินแต่งงานเมะโตะอิวะ
· ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งย่านดังโอสุ,ซาคาเอะ, อิออน มอลล์

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217


กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน เมษายน
09 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61 * วันสงกรานต์ 58,900 58,900 56,900 8,900
10 เม.ย. 61-15 เม.ย. 61 * วันสงกรานต์ 58,900 58,900 56,900 8,900

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

21:00 น.

คณะพร้อมกันณท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตูทางเข้า2-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI AIRWAYSโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: นาโกย่า - ทาคายาม่า- หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ซันมาชิซูจิ

00:05 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG644

08:00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยสำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้เข้าประเทศหากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับได้เวลาเดินทางสู่ทาคายาม่าTakayama Shi เป็นเมืองในจังหวัดกิฟุประเทศญี่ปุ่นในปีค.ศ. 2011 มีจำนวนประชากร 92,369 คนมีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 2,177.67 ตารางกิโลเมตรทะกะยะมะมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคโจมงเป็นหมู่บ้านช่างไม้ที่มีชื่อเสียงมีความเชื่อกันว่าช่างไม้จากเมืองทะกะยะมะเข้าร่วมสร้างพระราชวังเกียวโตและวัดอารามต่างๆในเกียวโตและนะระและปราสาททะกะยะมะในสมัยโทะกุงะวะจากสภาพภูมิศาสตร์ของทะกะยะมะที่ตั้งอยู่บนที่สูงและตัดขาดจากโลกภายนอกมาเป็นเวลากว่า 300 ปีทำให้วัฒนธรรมในทะกะยะมะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างดี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาวาโกะShirakawaGoเป็นหมู่บ้านชาวนาเล็กๆในหุบเขาซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างทาคายาม่าและคานาซาว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลกที่ได้รับการอนุรักษ์สภาพของหมู่บ้านไว้เป็นอย่างดีหมู่บ้านชิราคาวาที่มารุฮากิเมืองชิราคาวานั้นได้รับการลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลกการแสดงแสงไฟที่นี่ดูแล้วสวยงามมหัศจรรย์ยิ่งนักซึ่งการแสดงจะมีเฉพาะวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นสถานที่ที่ได้ปรากฎต่อสายตานั้นตั้งอยู่ท่ากลางหิมะเป็นสถานที่ที่สวยมากๆปลื้มใจที่ได้เห็นฤดูหนาวที่ชิรากาวาโกนั้นหนาวมากๆทั้งหิมะก็ตกดังนั้นการเดินทางไปที่นี่ควรสวมรองเท้าบูทที่ไม่ลื่นไม่ทำให้เท้าเปียกทั้งควรมีร่มกันฝนแต่ร่มก็อันตรายหมู่บ้านชิราคาวาโกะนี้มีความสวยงามในทุกฤดูในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยสีเขียวชะอุ่มฤดูใบไม้แดงนั้นก็มีบรรยากาศสีฉูดฉาดหลากสีส่วนฤดูหนาวหมู่บ้านเต็มไปด้วยมนต์สเน่ห์ของหิมะบ้านเก่าแก่ในหมู่บ้านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเรียกว่าสไตล์ “กัชโชทซึคุริ”มีรูปทรงสามเหลี่ยมหนาหลายชั้นเพื่อป้องกันผู้อยู่อาศัยจากความหนาวเย็นเมืองทากายามะเมืองศูนย์กลางค้าตั้งแต่ในสมัยอดีตมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต”ตัวเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโบราณในสมัยเอโดะถนนเส้นหลักของเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคักของร้านขายของสินค้าของชำร่วยและร้านอาหารมากมายนอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่จัดขึ้นในทุกเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมและเนื้อวัวฮิดะแล้วอาหารขึ้นชื่อของเมืองทากายามะยังมีซอสมิโซะและแป้งโมจิโกเฮแวะชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ ซันมาชิ ซูจิSanmachiSujiเป็นถนนสามสายที่สร้างขึ้นในย่านประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียของHidaTakayamaบริเวณที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮิดะทาคายามะเป็นเมืองค้าขายที่คึกคักในอดีตวันนี้ได้รับการยอมรับอย่างง่ายดายด้วยสถาปัตยกรรมและเสน่ห์อันเก่าแก่ที่โดดเด่นฮิดะทาคายามะเป็นส่วนที่สวยงามของประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ภาคเหนือตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นบริเวณนี้มีชื่อเสียงด้านทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติและน้ำพุร้อนSanmachiSujiเป็นหนึ่งในเขตที่มีการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดในเขตEdo ในประเทศญี่ปุ่นความงามตามธรรมชาติและเสน่ห์ของถนนเหล่านี้พร้อมกับวัดต่างๆของฮิดะทาคายามะทำให้เมืองนี้มีชื่อเล่นว่า "ลิตเติ้ลเกียวโต"

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก Gifu Washington Plazaหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: โรงเรียนสอนทำอาหารจำลอง-สวนโนริทาเกะ-วัดToganji Temple -ช้อปปิ้งซาคาเอะ

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่นาโกย่าไปเยี่ยมชมโรงเรียนสอนทำอาหารจำลองที่ยามะ โนะ นากะYama no Nakaและให้ท่านได้รับประสพการ์ณในการทำอาหารหรือขนมจำลองซึ่งมีหลายอย่างเช่นการทำคัฟเค็กเป็นต้นท่านที่ชอบทำอาหารรับประทานเองเป็นประสพการณ์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับการทดลองทำอาหารจำลองในแบบของคุณเองจากนั้นนำท่านสู่สวนโนริทาเกะNoritake Gardenก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเซรามิคญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในนาโกย่าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.2001 เนื่องในโอกาสที่ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาโนริตาเกะ ซึ่งก่อตั้งครบ100 ปี นอกจากเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องปั้นโอลด์ โนริตาเกะ ท่านยังสามารถทดลองวาดภาพได้ด้วย นอกจากนี้ร้านค้าโนริตาเกะซึ่งมีภาชนะและสินค้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารอย่างครบครัน, ร้านอาหารและร้านค็อฟฟี่ช็อปซึ่งใช้ภาชนะของโนริตาเกะก็ได้รับความนิยมมากเช่นกันและยังมีสวนที่ถูกสร้างขึ้นในบริเวณโรงงานเดิมและแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ในโชว์รูมต่างๆผู้เข้าชมสามารถดูกระบวนการสร้างของพอร์ซเลนหรือเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์แสดงชิ้นNoritake เก่าเช่นแจกันกระป๋องและอาหารจากช่วงต้นทศวรรษ 1900 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันยังแสดงอยู่ด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่วัดโทกันจิToganjiTempleในเขตMotoyamaของนาโกย่าในจังหวัดไอจิมีตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหกและมีรูปปั้นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสูง 15 เมตรที่วาดด้วยสีเขียวสดใสถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1532 โดยนักรบโอะNobunaga ชื่อโอริอาเพื่อเป็นเกียรติแก่Nobuhideของบิดาของเขาวัดนี้ตั้งชื่อตามชื่อพุทธะมรณกรรมของNobuhideเป็นวัดโซโตเซนนิกายของพุทธศาสนาญี่ปุ่นมีการเชื่อมโยงหลายแห่งในอินเดียภายในบริเวณวัดมีShiva-Lingamและศาลเจ้าที่อุทิศให้กับเทพธิดาสรัสวดีซึ่งเป็นผู้มีเกียรติในงานเทศกาลBenzaitenและยังมีประตูสไตล์จีนที่ทำจากต้นสนโบราณและป่าไม้ไผ่หนาผ่านทางแคบซึ่งหันไปทางซ้ายผ่านประตูจีนลงบันไดหินและคุณจะเห็นพระพุทธรูปนั่งอยู่ทางซ้ายของคุณแท่นของภาพตกแต่งด้วยรูปปั้นพุทธแบบอินเดียและยังมีมือทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่เป็นปฏิมากรรมยอดเยี่ยมอยูในพื้นที่สวนอันน่ารื่นรมย์นี้อีกด้วยจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ซาคาเอะนาโกย่าNagoya Sakaeแหล่งช้อปปิ้งแถวนาโกย่าให้ท่านได้อิสระชมและซื้อสินค้ามากมายที่เพรียบพร้อมไปด้วยร้านรวงมากมายอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, อุปกรณ์เครื่องครัว, เสื้อผ้า, เครื่องสำอางหรือเลือกลิ้มลองอาหารและขนมสไตล์ญี่ปุ่นมีให้เลือกมากมาย

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Best WesternNagoyaหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ปราสาทนาโกย่า-วัดโอสึคันนง - พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกยา

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะเยี่ยมชมปราสาทนาโกย่าNagoya Castleตั้งอยู่ในเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นแรกเริ่มนั้นอิมะงะวะอุจิชิกะสร้างปราสาทขึ้นในเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2068 (ค.ศ. 1525) จนกระทั่งปีพ.ศ. 2075 (ค.ศ. 1532) โอะดะโนะบุฮิเดะได้แย่งชิงปราสาทจากอิมะงะวะอุจิโทะโยะแต่ภายหลังก็ปล่อยทิ้งปราสาทไว้ในปีพ.ศ. 2153 (ค.ศ. 1610) โทะกุงะวะอิเอะยะซุได้สั่งให้สร้างอาคารปราสาทขึ้นใหม่ในบริเวณเดิมการก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี 1612 บนยอดปราสาทมีรูปสลักปลาหัวเสือทองคำหนึ่งคู่เรียกว่า "คิงชะจิ" เป็นเครื่องรางสำหรับป้องกันอัคคีภัยและยังกล่าวกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจขุนนางศักดินารูปสลักคิงชะจิคู่นี้เคยถูกนำลงไปจัดแสดงในนิทรรศการเอ็กซ์โป 2005 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคมถึงวันที่ 19 มิถุนายนปีพ.ศ. 2548 และนำกลับไปไว้บนยอดปราสาทในวันที่ 9 กรกฎาคมในปีเดียวกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปราสาทนาโกยาถูกเพลิงไหม้จากการทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมพ.ศ. 2488 สิ่งของและเครื่องตกแต่งต่างๆในปราสาทเสียหายเป็นส่วนใหญ่แต่มีภาพเขียนจำนวนมากรอดจากการถูกทำลายได้การสร้างปราสาทขึ้นใหม่เสร็จสิ้นในปีพ.ศ. 2502 ปราสาทที่เห็นในทุกวันนี้เป็นอาคารคอนกรีตสมัยใหม่ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและลิฟต์ไว้**หมายเหตุชมภายนอก**จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดโอสุคันนอนOsu Kannon Templeเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงในตอนกลางของนาโงยาNagoyaแรกเริ่มสร้างขึ้นในสมัยคามาคุระKamakura Period 1192-1333 ในจังหวัดกิฟุแล้วถูกย้ายมาตั้งณปัจจุบันในปี 1612 หลังจากนั้นพระอุโบสถได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซ้ำๆอย่างรุนแรงดังนั้นอาคารปัจจุบันจึงสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 20 วัตถุประสงค์หลักของวัดแห่งนี้คือการเคารพบูชารูปสลักไม้ของเทพคันนอนเทพแห่งความเมตตาซึ่งแกะสลักโดยพระสงฆ์Kobo Daishi ภายใต้ห้องโถงใหญ่คือห้องสมุดชินปูคุจิShinpukuji Libraryที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกว่า 15,000 เล่มหนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงสำเนาที่เก่าแก่ที่สุดของพงศาวดารโคจิคิKojikiที่รวบรวมประวัติศาสตร์ต้นกำเนินของญี่ปุ่น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกยา SCMAGLEY and Railway Parkพิพิธภัณฑ์นี้นำเสนอ "ความก้าวหน้าทางรถไฟความเร็วสูง" ผ่านการแสดงสต็อกกลิ้งซึ่งรวมถึงMagnetic ของSuperconducting ยุคหน้ารวมทั้งประวัติของทางรถไฟด้วยคุณลักษณะอื่นๆเป็นสถานที่เพื่อเรียนรู้ว่าทางรถไฟมีผลต่อสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของเราอย่างไรคนทุกรุ่นสามารถเพลิดเพลินกับการเรียนรู้เกี่ยวกับทางรถไฟผ่านแบบจำลองและแบบจำลองมากมายSCMAGLEV และRailway Park มีเครื่องจำลองหลายแบบที่เหมาะสำหรับเด็กๆและผู้ใหญ่เหมือนกันและการจัดแสดงนิทรรศการเหล่านี้ช่วยให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้กลไกเบื้องหลังShinkansen และSupercontent Maglev ตลอดจนประวัติหรือทางรถไฟ เป็นพิพิธภุณฑ์การศึกษาใหม่สำหรับเด็กทุกวัย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้อุปกรณ์ "i-pod touch-wielo-ภาษา" แบบพูดได้หลายภาษาที่มีอยู่ในแผนกต้อนรับของพิพิธภัณฑ์อีกด้วย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก Best WesternNagoyaหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: หมู่บ้านนินจา - ศาลเจ้าอิเสะ - เมะโตะอิวะ (หินแต่งงาน) - อิออนมอลล์

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านนินจาอิงะสายอิงะนั้นตั้งอยู่ในแถบจังหวัดMie ชื่อว่าIga Ueno ที่นี่มีประวัติศาตร์เกี่ยวกับนินจาหลงเหลือให้เราดูมากมายไม่ว่าจะเป็นการจำลองเมืองนินจาหรือแม้แต่พิพิธภัณฑ์นินจาต่างๆถ้าท่านใดอยากสัมผัสวิถีนินจารับรองว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็สามารถเพลิดเพลินไปได้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมศาลเจ้าอิเสะ IseGrand Shrine ISE JINGUเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดมิเอะศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อนคริสตกาลหรือตรงกับพ.ศ. 539 เพื่อถวายความศรัทธาแด่เทพีอะมะเตะระซุหรือเทพีแห่งพระอาทิตย์โดยตั้งแต่ยุคอะซุกะทางราชสำนักจะส่งเจ้าหญิงหรือเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงที่ยังไม่ผ่านการเสกสมรสมาเป็นหัวหน้านักบวชหญิงหรือไซโอประจำศาลเจ้าอิเสะกระทั่งถึงยุคราชสำนักเหนือ-ใต้ระบบไซโอจึงสิ้นสุดลงแต่ปัจจุบันทางราชสำนักก็ยังคงส่งเจ้าหญิงหรือเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงมาเป็นหัวหน้านักบวชหญิงโดยหัวหน้านักบวชหญิงคนปัจจุบันคือซะยะโกะคุโระดะหรืออดีตเจ้าหญิงซะยะโกะพระราชธิดาพระองค์เดียวในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะจักรพรรดิองค์ปัจจุบันซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านักบวชหญิงสูงสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนพ.ศ. 2560 นอกจากนี้ศาลเจ้าอิเสะยังเป็นที่เก็บรักษากระจกศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นที่ใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกจากนั้นให้ท่านชม หินแต่งงานเมะโตะอิวะMetoIwaซึ่งเป็นชื่อที่แปลว่าหินของสามีและภรรยา MeotoIwaเป็นหินศักดิ์สิทธิ์สองก้อนที่เป็นตัวแทนของคู่สมรสในน่านน้ำนอกชายฝั่ง Futamiที่นำไปสู่จากใจกลางของ IseCity หินคู่มีการเชื่อมโยงโดย shimenawa, เชือกฟางข้าวมักจะแขวนอยู่ใต้ทางเข้าศาลเจ้า เชือกมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเหตุการณ์ชินโตในวันที่ 5 พฤษภาคมวันที่ 5 และเดือนธันวาคมเมื่อกระแสน้ำนั้นสงบ หนุ่มสาวที่แต่งงานใหม่ก็มักจะไปอธิษฐานขอพรตามความเชื่อที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของการสมรสหินสองก้อนในทะเลนี้เป็นสัญลักษณ์คล้ายโทริอิTorii (ประตู) สำหรับพระอาทิตย์ขึ้นหินสองก้อนเป็นตัวแทนของชายและหญิง: หินขนาดใหญ่9 เมตรสำหรับผู้ชายและหินขนาดเล็ก 4 เมตรสำหรับผู้หญิงหินสองก้อนเชื่อมต่อกันด้วยเชือกShimenawaยาว 35 เมตรคุณสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นระหว่างหินสองก้อนในระหว่างเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมถ้าคุณโชคดีคุณสามารถมองเห็นภูเขาฟูจิในวันฤดูร้อนในเดือนมิถุนายนนอกจากนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมคุณสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์ระหว่างหินก่อนอำลาญี่ปุ่นให้ท่านได้ช้อปก่อนกลับที่อิออนมอลล์ซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ที่อิออน มอลล์Aeon Mall Nagoyaทุกท่านจะต้องตะลึงในความยิ่งใหญ่เพราะนอกจากจะมีห้างให้ท่านได้ช้อปแล้วยังมีกีฬาOutdoor ให้คุณหนูๆได้เล่นด้วยหากท่านใดมาญี่ปุ่นแล้วยังไม่ได้แช่ออนเซนที่แห่งนี้ก็มีบริการให้แช่ด้วยทั้งใหญ่โตและสวยงามของทุกอย่างจัดเตรียมให้ท่านพร้อมฟินเลยทีเดียวที่เด่นอีกอย่างคือเขามีTourist Centre ที่มีบอร์ดประกาศตารางเครื่องบินไว้ให้พร้อมโดยไม่ต้องกังวลเขาเตรียมพร้อมบริการนักท่องเที่ยวอย่างดีจริงๆ
 

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
จากนั้นพร้อมกันณจุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาโกย่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: นาโกย่า - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

00:30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG647

04:30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
· ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
· ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
· ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
· ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
· ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
· ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
· ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น390 บาทขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
·  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
· ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
· ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200บาท/ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
· ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
· ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
· ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
· ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
· ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
· ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
· ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
· ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไข การจอง หรือสำรองที่นั่ง
·  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก15,000 บาท
·  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 
การยกเลิก
·  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50%ของราคาทัวร์
·  แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100%ของราคาทัวร์
·  ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
·  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
·  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
·  กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
·  กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
·  กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
·   กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
·   หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
·   ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
·   ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
·   PASSPORTต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
·   ลูกค้าที่เดินทาง3 ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรมส่วนห้องTRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้นเด็กInfant-12 ปี
·   การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆจึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
· ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
· ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น

  Add Line สอบถาม :   
สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign