โตเกียว นาโกย่าเกียวโตโอซาก้า
6วัน4คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
· เยี่ยมชมวัดอาซากุสะแคนนอนวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต
· ถ่ายรูปคู่กับหอชมวิวที่สูงที่สุดในโลกโตเกียวสกายทรี
· ชม ความงามของ ภูเขาไฟฟูจิครั้งหนึ่งในชีวิต
· ชม ความงามของทะเลสาบฮามานะพร้อมทดลองชิมพายปลาไหลอันเลื่องชื่อ
· ชม ความงามของเสารโทริอิที่ยาวสุดลูกหูลูกตาที่ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริไทฉะ
· ชม ความงามของ ปราสาททองคินคาคุจิ
· ชม บ้านพักตากอากาศของ โชกุน อาชิคงะ โยชิมิสึ จากการ์ตูนเรื่องดัง อิคคิวซัง
· ชม ธรรมชาติที่บรรจงสรรสร้างที่ สวนป่าไผ่อะราชิยาม่า
· ชมปราสาทโอซาก้าป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกุนโตโยโตมิฮิเดโยชิ
· เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
· ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นOnsen
· ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังชินจูกุ, ชินไซบาชิ, อิออน มอลล์
· ***อิสระเต็มวัน***ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217


กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน เมษายน
09 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61 * วันสงกรานต์ 59,900 59,900 57,900 8,900

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

20:30 น.

คณะพร้อมกันณท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตูทางเข้า2เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI AIRWAYSโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

23:50 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่ TG642

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ชินจูกุ

08:10 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยสำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้เข้าประเทศหากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับเดินทางสู่นครโตเกียวนำท่านแวะเยี่ยมชมวัดอาซากุสะแคนนอนAsakusa Kannonวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคามินาริมงประตูฟ้าคำรณซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง4.5 เมตรได้ชื่อว่าเป็นโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่อยู่โดยมีถนนนาคามิเซถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังของเล่นโบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อซื้อขนมกลับไปฝากคนที่ให้ท่านแวะถ่ายรูปคู่กับหอชมวิวที่สูงที่สุดในโลกโตเกียวสกายทรีTokyo Sky Treeเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่22 พฤษภาคม2555 มีความสูง634 เมตรชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจีนซึ่งมีความสูง600 เมตรและหอซีเอ็น
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านชินจูกุใจกลางกรุงโตเกียวเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้านาฬิกาแบรนด์ดังๆกล้องถ่ายรูปดิจิตอลเกมส์ต่างๆหรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นKOSE, SHISEDO, KANEBO และอื่นๆอีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือร้าน 100 เยนซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมดที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาที่สบายกระเป๋า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณห้องอาหารของโรงแรม (เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นOnsenสปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย
ที่พัก  Fuji Premium Resort หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - ทะเลสาบฮามานะ-ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิMt Fujiชั้น 5 โดยรถโค้ชแต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าสามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหนให้ท่านสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิซึ่งภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่ยังไม่ดับสนิทมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,776 เมตรและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าดังนั้นภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้าOsakaผ่านทะเลสาบฮามานะ HamanaLakeทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้นอิสระให้ท่านได้ชมทิวทัศน์และเลือกซื้อพายปลาไหลที่ขึ้นชื่อเพื่อเป็นของฝากและทานเล่นจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองนาโกย่าให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะนาโกย่าNagoya Sakaeชมและซื้อสินค้ามากมายเป็นย่านช้อปปิ้งดังนาโกย่าเป็นย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองนาโกย่าที่เพรียบพร้อมไปด้วยร้านรวงมากมายอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, อุปกรณ์เครื่องครัว, เสื้อผ้า, เครื่องสำอางหรือเลือกลิ้มลองอาหารและขนมสไตล์ญี่ปุ่นมีให้เลือกมากมาย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก  Best Western Nagoya  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ-สวนป่าไผ่อาราชิยามะ- ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียวว่ากันว่าผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นจากนั้นนำท่านเข้าชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริไทฉะตั้งอยู่ในเขตฟุชิมิเมืองเกียวโตชาวบ้านเรียกกันโดยทั่วไปว่าโออินาริซังตัวโบสถ์สร้างบริเวณตีนเขาอินาริยามะแต่อาณาเขตศาลเจ้าใหญ่ครอบคลุมภูเขาทั้งลูกศาลเจ้าอินาริมีมากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศโดยฟุชิมิอินาริถือเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดและมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,300 ปีลักษณะพิเศษของที่นี่คือปริมาณเสาโทริอิที่ขึ้นชื่อว่าเซมบ้งโทริอิแม้จะชื่อเซมบ้ง (พันต้น) แต่ความจริงที่นี่มีเสาโทริอิมากถึงกว่า 10,000 ต้นทีเดียวเสาโทริอิที่ตั้งเรียงยาวสุดลูกหูลูกตาพาให้ผู้มาเยือนรู้สึกราวถูกดูดไปสู่อีกโลกหนึ่ง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านชมวัดคินคาคุจิKinkaku-ji Templeนำท่านชมบ้านพักตากอากาศของโชกุนอาชิคงะโยชิมิสึจากการ์ตูนเรื่องดังอิคคิวซังเณรน้อยเจ้าปัญญาชมความงามของตัวปราสาทที่ตั้งอยู่กลางน้ำความงดงามสีทองสะท้อนลงผืนน้ำปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษว่าสร้างได้อย่างกลมกลืนประณีตสวยงามได้สัดส่วนเป็นที่สุดจากนั้นเดินทางต่อไปยังสวนป่าไผ่อาราชิยามะArashiyamaอะระชิยะมะ (ญี่ปุ่นแปลว่าภูเขาวายุ) เป็นพื้นที่ชานเมืองทางตะวันตกของนครเคียวโตะประเทศญี่ปุ่นพื้นที่บริเวณนี้เป็นทิวเขาขนานไปกับแม่น้ำโออิซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากนอกจากนี้อะระชิยะมะยังได้รับการขึ้นทะเบีย นเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของชาติญี่ปุ่นให้ท่านได้ชมความงามของธรรมชาติซึมซับความสดชื่อของกลิ่นไผ่ฟังเสียงเสียดสีของกอไผ่ที่เคล้ากับเสียงลมอิสระเดินเที่ยวหามุมถ่ายรูปสวยๆกันให้จุใจของป่าไผ่ซึ่งเป็นหนึ่งในป่าไผ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นตลอดทางเดิน 500 เมตรทั้งสองข้างทางล้วนเต็มไปด้วยต้นไผ่ที่สูงกว่า 15 เมตรเป็นบรรยากาศที่แปลกตาแสนโรแมนติกในแต่ละฤดูกาลซึ่งหาได้ยากหลังจากดื่มด่ำธรรมชาติแล้วเราจะเดินทางเข้าโอซาก้าOsakaให้ท่านได้เดินเที่ยวหรือช็อปปิ้งได้ตามอัธยาศัยในย่านชินไซบาชิShinsaibashiย่านที่เก่าแก่และชิคที่สุดในโอซาก้าซึ่งเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าทั้งแบรนดังอีกทั้งยังมีร้านอาหารมากมายนับว่าเป็นย่านช็อปปิ้งที่เหมาะกับนักเที่ยวทุกเพศทุกวัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณภัตตาคาร
ที่พัก Plaza Osaka หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ***อิสระเต็มวัน***ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในเมืองโอซาก้าโดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ)
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าและเมืองรอบๆ
•    วัดชิเทนโนจิShitennojiหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศญี่ปุ่น
•    พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้าOsaka Aquariumหรือที่เรียกว่าKaiyukanตั้งอยู่ที่Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก
แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง
•    โดทงโบริหรือดงโทโบริDotonboriหนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้าเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
•    อะเมะริคามูระAmerikamuraเป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้าคล้ายกับย่านฮาราจูกุของโตเกียวย่านนี้ก็จะได้พบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่นและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นมีบรรยากาศครึ้กครื้นระหว่างทางมีร้านกาแฟเสื้อผ้าและร้านขายของต่างๆมากมายเป็นอีกย่านหนึ่งที่น่ามาเดินเล่น
หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (ไม่รวมในค่าทัวร์)
•    ยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอส์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ)เปิดเมื่อเดือนมีนาคมปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอที่เปิดในเอเชียภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และUniversal Wonderlandผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆตั้งแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆนอกจากนี้ยังมีหนัง 3 มิติอย่างเช่นSpiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่างHarry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้นจะมีUniversal City walk Osaka ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีโรงแรมร้านค้าร้านอาคารจำนวนมากรวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอและของที่ระลึกของเมืองโอซาก้าและใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ทาโกะยากิมีร้านทาโกะยากิชื่อดังของโอซาก้ามาเปิดให้ได้ลิ้มลองรสชาติดั้งเดิมของกินขึ้นชื่อของโอซาก้าที่ได้รับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิรวมกันมาเปิดอยู่ที่แล้วพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของห้างแห่งนี้
หรือเลือกเดินทางเที่ยวโกเบแบบฟรีสไตล์ (ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟ)
·         ร็อกโก้การ์เด้นเทอร์เรซRokko Garden Terraceสถาณทีรวมร้านชิคเอาไว้บนเทือกเขาที่มีวิวแบบพาโนราม่าของอ่าวโกเบเรียกได้ว่าครบครันแบบสุดๆจะดื่มกาแฟก้ได้จะทานข้าวก็ดีหรือจะเดินชมวิวถ่ายรูปก็สวยซึ่งภูเขาร็อกกะนั้นได้ถูกยกให้เป็นสถาณที่ๆได้มีวิวสวยเป็นอันดับ3ของญี่ปุ่น
·         ถ่ายรูปช้อปปิ้งหรือเล่นเครื่องเล่นโกเบฮาร์เบอร์แลนด์สุดยอดแหล่งช็อปและบันเทิงกลางทะเลของโกเบที่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกช็อปมีบรรยากาศและวิวสวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปและมีร้านอาหารมาทางให้ท่านได้เลือกทานกันเต็มที่

เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Plaza Osaka หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: โอซาก้า-อิออน มอลล์ -สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ปราสาทโอซาก้าOsaka Castleป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกุนโตโยโตมิฮิเดโยชิกำแพงหินแกรนิตสูงชันแสดงให้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของฝีมือมนุษย์ในอดีตองค์ปราสาทที่สูงเด่นเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ท่านได้ศึกษาจากแบบจำลองในโบราณวัตถุต่างๆและยังเป็นจุดชมวิวของเมืองโอซาก้าที่งดงามอีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินชื่นชมธรรมชาติบริเวณรอบปราสาทโอซาก้า

เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระได้ช้อปปิ้งณอิออนมอลล์ช้อปปิ้งพลาซ่าAeon Shopping Center ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิดอาทินาฬิกา, กล้อง,กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆและยังมีร้าน100เยนสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ราคาแสนถูกจากนั้นพร้อมกันณจุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคันไซ

17:35 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินTHAI AIRWAYSเที่ยวบินที่TG673

21:25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
· ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
· ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
· ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
· ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
· ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
· ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
· ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น390 บาทขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
· ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
·  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
·  ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200บาท/ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
·  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
·  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
·  ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
·  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
·  ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
·  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไข การจอง หรือสำรองที่นั่ง
·  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก15,000 บาท
·  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 
การยกเลิก
·  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50%ของราคาทัวร์
·  แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100%ของราคาทัวร์
·  ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
·  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
·  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 

 
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
·  กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
·  กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
·  กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
·  กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
·  หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
·  ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
·  ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
·  PASSPORTต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
·  ลูกค้าที่เดินทาง3 ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรมส่วนห้องTRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้นเด็กInfant-12 ปี
·  การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆจึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น
  Add Line สอบถาม :   
สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign