OKINAWA 5D3N 
 ซุปตาร์ฮูลา ฮูล่า ภาค 8 
กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2561
โดยสายการบินPeach Airline


สถานที่ท่องเที่ยว
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
 • บินตรงสายการบิน Peach Air
 • สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ
 • ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
 • Wifi บนบัส / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217


กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
01-05 มิถุนายน 2561 21,888.- 7,900.-
02-06 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
05-09 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
09-13 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
12-16 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
15-19 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
17-21 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
22-26 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
26-30 มิถุนายน 2561 19,888.- 7,900.-
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.-
03-07 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
06-10 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
08-12 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
10-14 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
13-17 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
17-21 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
22-26 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
24-28 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
27-31 กรกฎาคม 2561 19,888.- 7,900.-
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561 21,888.- 7,900.-
03-07 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
05-09 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
10-14 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
20-24 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
24-28 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
26-30 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
04-08 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
07-11 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
11-15 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
14-18 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
16-20 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
18-22 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
21-25 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
25-29 กันยายน 2561 19,888.- 7,900.-
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2561 21,888.- 7,900.-
01-05 ตุลาคม 2561 23,888.- 7,900.-
02-06 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
05-09 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
06-10 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
07-11 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
08-12 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
09-13 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
12-16 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
13-17 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
14-18 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
15-19 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
16-20 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
19-23 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
20-24 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
21-25 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
22-26 ตุลาคม 2561 23,888.- 7,900.-
23-24 ตุลาคม 2561 23,888.- 7,900.-

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ

​22.30 น

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน พีช แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ

01.25/01.40/01.55 น.

ออกเดินทางสู่ณ สนามบินนาฮะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ MM990
(ราคานี้ไม่รวมอาหารบนเครื่องบิน โดยท่านสามารถซื้ออาหารพร้อมเครื่องดื่มได้ด้วยตนเองบนเครื่องบิน)

07.55/08.10/08.25 น.

เดินทางถึง สนามบินนาฮะ เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสิ่งของ สัมภาระของท่านเรียบร้อย แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่ เกาะโอกินาวาเพื่อชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาวา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิวแต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากันปัจจุบันเป็นเมืองเอก และเป็นเมืองพักตากอากาศและเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้มีหาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์ทำให้จังหวัดโอกินาวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกเกาะหนึ่งจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับผืนน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า ในวันที่ท้องฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมที่จะมาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกว้างใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกันได้อย่างสบายๆจากนั้นแวะชมร้านโอกาชิ โกเตนร้านขายขนมที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก เพราะใช้วัตถุดิบธรรมชาติท้องถิ่นล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นมันม่วงรสหวาน น้ำตาลทรายแดง และสับปะรด เป็นต้น ขนมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ขนมมันม่วง ที่เนื้อมันนุ่ม หวานกำลังดี เนื้อแป้งละลายในปาก ให้ท่านได้ชมโรงงานผลิตและเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านชมสวนสับปะรดนาโกะ(Nago Pineapple Park)สับปะรดเป็นสินค้าเกษตรที่มีอยู่บนเกาะโอกินาว่า แต่มีช่วงหนึ่งที่สับปะรดจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดทำให้สับปะรดในท้องถิ่นราคาตกต่ำทางโอกินาว่าจึงสร้างสวนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการขายสับปะรดท้องถิ่นให้ได้มากขึ้นภายในสวนจำหน่ายของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตจากสับปะรดเช่นไวน์น้ำผลไม้เค้กช็อคโกแลตสับปะรดอบแห้งและสับปะรดสดนอกจากนี้ยังสามารถชมวีธีการปอกเปลือกสับปะรดเพื่อบรรจุกระป๋องได้อีกด้วย (ไม่รวมค่านั่งรถ เพิ่มท่านละ 400 เยน)จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ (Okinawa Churaumi Aquarium)เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นไฮไลท์!!!ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะซึ่งเป็นหนึ่งในแท็งก์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลายสัตว์น้ำที่โดดเด่นที่สุดคือฉลามวาฬยักษ์และกระเบนราหูอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ทั้ง ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสือ และฉลามวัว ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆนอกจากนี้ยังมีสระน้ำกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำซึ่งเป็นที่จัดการแสดงของโลมาแสนรู้เต่าทะเลและพะยูนที่จัดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน(ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ต้องตรวจสอบเวลาการแสดงก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์)

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ –โอกินาว่าเวิลด์ –ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนำท่านสู่ปราสาทชูริShuri Castle(ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทจ่ายเพิ่มประมาณ 820เยน/ท่าน)ปราสาทชูริดั้งเดิมสร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 1300 มีบทบาทสำคัญในการรวมอำนาจเกาะไว้เป็นหนึ่งเดียวอาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิวซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็งในสมัยราชวงศ์โชซึ่งอาณาจักรริวกิวเป็นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ของญี่ปุ่นใกล้กับเกาะไต้หวันมีความใกล้ชิดกับทางวัฒนธรรมของจีนสถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ส่วนมากจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่าได้พิษแห่งสงครามทำให้ปราสาทถูกทำลายลงเกือบทั้งหมดเหลือเพียงกำแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พ้นเหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตรจนกระทั่งปี 1992 ได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ้นใหม่หมดให้มีโครงสร้างลักษณะเดิมโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีตบันทึกทางประวัติศาสตร์และความทรงจำของผู้อยู่อาศัยอยู่แถบนั้นและในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็นUNESCO World Heritage ร่วมกับโบราณสถานอื่นๆในเกาะโอกินาว่านำท่านช้อปปิ้ง ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ร้านขายเครื่องสำอางและข้าวของเครื่องใช้ กระจุ๊กกระจิ๊กสไตล์ญี่ปุ่น ภายในร้านมีสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องสำอางโลคอลแบรนด์ อุปกรณ์แต่งหน้า แต่งเล็บ กิ๊ฟช้อปน่ารักๆ ตลอดจน ยารักษาโรค คอลลาเจนแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากกันตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
นำท่านเดินทางสู่โอกินาว่าเวิลด์นำท่านชมถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโดซึ่งเป็นถ้ำหินงอกและหินย้อยสวยงามอยู่ภายใต้ผืนดินที่ลึกกว่า 30 เมตรภายในได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงามของถ้ำที่ยาวกว่า 700 เมตรซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภายในถ้ำจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเพราะเป็นที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่และกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างอีกทั้งภายในยังมีธารน้ำใสสะอาดไหลผ่านซึ่งปลาสามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าประจำท้องถิ่นหรือของที่ระลึกต่างๆรวมถึงร้านอาหารอีกด้วยจากนั้นนำท่านชมโรงงานแก้วGlass Factoryซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวาโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเครื่องแก้วที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโอกินาวาเครื่องแก้วทั้งหมดทำด้วยเทคนิคการขึ้นแก้วดั้งเดิมโดยไม่ได้ใช้แบบขึ้นรูปมีสีสันสดใสด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญชมช่างทำแก้วในขณะทำงานสร้างเครื่องแก้วที่เป็นการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของช่างแต่ละคนชมห้องจัดแสดงผลงานเครื่องแก้วและให้ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องแก้วที่ท่านถูกใจได้นำท่านช้อปปิ้งที่ย่านถนนโคคุไซโดริย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอกินาว่าที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็นอย่างมากเพราะที่นี่มีทั้งของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระให้ท่านชมเมืองโอกินาว่าตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ) จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างไปจากประเทศญี่ปุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นแบบเฉพาะสัมผัสเสน่ห์ในความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดโอกินาว่าในวันอิสระนี้ท่านสามารถสนุกสนานกับการทดลองนั่งYui Monorailรถไฟรางเดี่ยวหนึ่งเดียวของโอกินาว่าเพื่อเดินทางไปยังย่านชินโตชินที่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมายเช่น

 • Duty Free หนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น
 • Toy R Us ร้านขายของเล่น เอาใจวัยเด็ก
 • NaHa main Place ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้ามากกว่า 125 ร้าน ทั้งร้านอาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น
 • ห้างอิออนoutlet สุดฮิต ยอดนิยมของคนไทยไม่ว่าไปญี่ปุ่นเมืองไหน ต้องไปที่นี่
 • MATSUMOTO KIYOSHIร้านจำหน่ายเครื่องสำอางชื่อดังที่เป็นร้านขวัญใจของชาวไทย
 • DONQUIJOTEห้างสรรพสินค้าชื่อดังจากย่านชินจูกุมาเปิดให้บริการ24 ช.ม.อีกด้วย
 • ย่านถนนโคคุไซโดริย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอกินาว่าที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็นอย่างมากเพราะที่นี่มีทั้งของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งที่ต่างๆบนเกาะโอกินาว่า**

ค่ำ

ที่พัก RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -อสนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านมุ่งหน้าสู่อเมริกันวิลเลจAmerican Villageตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่าชาตังอยู่ตอนกลางของโอกินาวาสร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพันหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรรนอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนานเช่นโรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้านเสื้อผ้าและร้านตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินโรงแรมและชายหาดเรียกได้ว่ามีร้านค้าต่างๆรวมกันอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งอาชิบิน่าเอาท์เลท มอลล์เป็นเอ้าท์เลทขนาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอกินาวาให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ตามอัธยาศัยจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสูสนามบินนาฮะ

21.15/21.55 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน พีชแอร์ เที่ยวบินที่ MM989

00.20/00.25 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไข
เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:
 • มัดจำท่านละ 15,000 บาทภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 3 ขวด
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

  Add Line สอบถาม :  
  https://goo.gl/K5j8KP  

  สอบถามโทร 022498217  

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign