19,900 บาท
เดินทาง : ก.ค.- ก.ย. 61
Thai Smile (WE)
6 วัน 5 คืน
25,900 บาท
เดินทาง : ส.ค.- ต.ค.61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน
45,900 บาท
เดินทาง : 3-10 ก.ย. 61
Shandong Airlines (SC)
7 วัน 5 คืน
28,500 บาท
เดินทาง : ก.ค.- ต.ค. 61
Shandong Airlines (SC)
6 วัน 4 คืน
15,900 บาท
เดินทาง : ก.ค. - ธ.ค. 61
Thai Airways (TG)
5 วัน 3 คืน
44,999 บาท
เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 61
Sichuan Airlines (3U)
8 วัน 6 คืน
25,900 บาท

เดินทาง : 5-9 ก.ค. / 26-30 ก.ค. 61
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน

27,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
Air Asia (FD) *ไม่ลงร้านรัฐบาล
5 วัน 4 คืน
11,900 บาท
เดินทาง : 7-10 ก.ค. / 14-17 ก.ค. 61
Hainan Airlines (HU)
4 วัน 3 คืน
36,900 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 61 แนะนำ 
China Southern Airlines (CZ) 
6 วัน 5 คืน 
26,999 บาท
เดินทาง : ก.ค. - ต.ค.61 แนะนำ
Thai Aiways (TG) 
6 วัน 5 คืน 
28,999 บาท
เดินทาง : ก.ค.-ก.ย.61 แนะนำ 
Thai Airways (TG)
6 วัน 5 คืน
23,900 บาท
เดินทาง : 25-30 ก.ค. 61 แนะนำ
Thai Airways (TG) 
6 วัน 5 คืน
23,999 บาท
เดินทาง: 14 – 18 ก.ย. 61 
China Eastern Airlines 
(MU)
5 วัน 3 คืน

22,999 บาท
เดินทาง : 14 – 18 ก.ย. 61 
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 3 คืน
17,999 บาท
เดินทาง : 22-26 มิ.ย. 61 
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน
25,999 บาท
เดินทาง : 1 – 5 ก.ย. /12 – 16 ต.ค. 61 
China Eastern Airlines (MU)
6 วัน 4 คืน - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
25,999 บาท
เดินทาง : 12 – 16 ตุลาคม 61
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน  - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
28,999 บาท
เดินทาง : 12 – 16 ตุลาคม 61 
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน *ไม่ลงร้านรัฐบาล - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
47,999 บาท
เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2561
Air Astana (KC)
8 วัน 6 คืน
23,900 บาท
เดินทาง : 25-29 มิ.ย. 61
Sichuan Airlines (3U)
5 วัน 4 คืน
21,900 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน

21,900 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน
34,999 บาท
เดินทาง : 29 ธ.ค. – 02 ธ.ค. 62 (ปีใหม่)
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน

27,991 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 61
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน
15,999 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย.  61
Air China (CA)
4 วัน 3 คืน
19,991 บาท
เดินทาง : ก.ค.-ธ.ค.61
Air Asia X (XJ)
6 วัน 4 คืน
16,999 บาท
เดินทาง : มิถุนายน 61
Shanghai Airlines (FM) / China Eastern (MU)
5 วัน 3 คืน
13,991 บาท
เดินทาง : 14-17 มิ.ย. 61
Air China (CA)
4 วัน 3 คืน
17,911 บาท
เดินทาง : 15-19 มิ.ย. 61 
Thai Airways (TG)
5 วัน 3 คืน
16,991 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน

16,999 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ค. 61
China Southern Airlines (CZ)
6 วัน 5 คืน
17,900 บาท
เดินทาง : ก.ค.- ต.ค. 61
Thai Smile (WE)
5 วัน 4 คืน
33,900 บาท
เดินทาง : 25-29 มิ.ย. 61
Sichuan Airlines (3U)
5 วัน 4 คืน
35,500 บาท
เดินทาง : 25-29 มิ.ย. 61
Sichuan Airlines (3U)
5 วัน 4 คืน
23,888 บาท
เดินทาง : 23 - 28 มี.ค. 2561 (CA)
15,991 บาท
เดินทาง : มี.ค.,พ.ค.,มิ.ย. 61 (TG)
14,999 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ธ.ค. 61
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
15,999 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ธ.ค. 61
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
17,999 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ธ.ค. 61
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
36,900 บาท
เดินทาง : ส.ค.-ธ.ค. 61
Thai Airways (TG)
7 วัน 6 คืน 

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign