16,900 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ธ.ค. 61
Royal Jordanian (RJ)
3 วัน 2 คืน
15,900 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 61
Cathay Pacific (CX) HKG 02
3 วัน 2 คืน
11,991 บาท
เดินทาง : มิ.ย.-ก.ค.61
Emirates (EK)
3 วัน 2 คืน
16,991 บาท
เดินทาง : มิ.ย.-ต.ค.61
Thai AirAsia (FD)
3 วัน 2 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ส.ค.  61
Emirates (EK) 09
3 วัน 2 คืน
11,900 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 61
Cathay Pacific (CX) 01
3 วัน 2 คืน
16,999 บาท
เดินทาง : มิถุนายน 61
Hong Kong Airlines (HX) 01
3 วัน 2 คืน
9,999 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ค.
Royal Jordanian (RJ) 001
3 วัน 2 คืน
17,900 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 61
Cathay Pacific (CX) 03
3 วัน 2 คืน
15,900 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 61
Cathay Pacific (CX) 02
3 วัน 2 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign