17,999 บาท
เดินทาง : 22-26 มิ.ย. 61 
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน
25,999 บาท
เดินทาง : 12 – 16 ตุลาคม 61
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน  - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
28,999 บาท
เดินทาง : 12 – 16 ตุลาคม 61 
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน *ไม่ลงร้านรัฐบาล - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
25,999 บาท
เดินทาง : 1 – 5 ก.ย. /12 – 16 ต.ค. 61 
China Eastern Airlines (MU)
6 วัน 4 คืน - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
28,999 บาท
เดินทาง : ก.ค.-ก.ย.61 แนะนำ 
Thai Airways (TG)
6 วัน 5 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign