36,900 บาท
เดินทาง : ส.ค.-ธ.ค. 61
Thai Airways (TG)
7 วัน 6 คืน 

15,999 บาท
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย.  61
Air China (CA)
4 วัน 3 คืน
17,911 บาท
เดินทาง : 15-19 มิ.ย. 61 
Thai Airways (TG)
5 วัน 3 คืน
16,999 บาท
เดินทาง : มิถุนายน 61
Shanghai Airlines (FM) / China Eastern (MU)
5 วัน 3 คืน
13,991 บาท
เดินทาง : 14-17 มิ.ย. 61
Air China (CA)
4 วัน 3 คืน
19,991 บาท
เดินทาง : ก.ค.-ธ.ค.61
Air Asia X (XJ)
6 วัน 4 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign