ทัวร์จีน (ML-CZ) ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-อู่ฮั่น-ชมดอกซากุระ-หอกระเรียนเหลือง--อู่หลง-หลุมฟ้า-เขานางฟ้า-ฉุงชิ่ง 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ : ทัวร์จีน (ML-CZ) ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-อู่ฮั่น-ชมดอกซากุระ-หอกระเรียนเหลือง--อู่หลง-หลุมฟ้า-เขานางฟ้า-ฉุงชิ่ง 9 วัน 7 คืน
กำหนดการเดินทาง :

เดินทาง  สอบถาม
เริอระดับ ซุบเปอร์ 5 ดาว ทันสมัยใหม่ล่าสุด
CENTURY PARAGON (PLATINUM SERIES)
             

ราคาท่านละ : 0 บาท
No. :

(Platinum Series: Century Paragon: Super 5 ดาว ดีที่สุด)

 MS CENTURY PARAGON www.yangtze-river-cruises.com/ships/century-paragon.html?gclid=CKmO4ubAsrUCFQub6wod3DkAng เรือสำราญระดับซุบเปอร์ 5 ดาว ในซีรี่ระดับสูงสุด “Platinum” เป็นเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียงลำล่าสุด ที่มีระบบขับเคลื่อนที่ใช้เทคโนโลยี่ทันสมัยล่าสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มีนาคม 2556 เรือมี 7 ชั้น ขนาด 12,516 ตัน ปรับอากาศเย็นฉ่ำทั้งลำเรือ มีห้องพัก 196 ห้อง ความจุผู้โดยสาร 398 คน บริการสระว่ายน้ำในร่ม และโรงภาพยนตร์ระบบ HD CINEMA ความจุ 150 ที่นั่ง 

 
สุวรรณภูมิ-กวางเจา-อู่ฮั่น-หอกระเรียนเหลือง-อู่ฮั่น-จินโจว-หยีชาง-เรือสำราญ-เขื่อนซานเสียต้าป้า-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง (ช่องแคยซีหลิงเสีย)-ล่องเรือ-เสี่ยวซานเสีย-ช่องแคบชวีถังเสีย-ล่องเรือ-จงเซี่ยน-สือเป่าจ้าย-เทียบท่าฉุงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้า-สะพานสวรรค์-ทุ่งเขานางฟ้า-ถ้ำฝูหยง-หงหยาต้ง-ฉุงชิ่ง-ศาลามหาประชาคมพิพิธภัณฑ์ซานเสีย-กวางเจา-สุวรรณภูมิ
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 นัดพบสุวรรณภูมิ
23.00 น. : คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ เกาะ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
วันที่ 2 สุวรรณภูมิ-กวางเจา-อู่ฮั่น-หอกระเรียนเหลือง
02.00 น. : เดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3036
06.10 น. :

เดินทางถึงท่าอากาศยานไป่หยุน นครกวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วรอต่อเที่ยวบินเพื่อเดินทางสู่เมืองอู่ฮั่น (ไม่ออกนอกสนามบิน)

07.50 น. : เหิรฟ้าสู่เมืองอู่ฮั่น โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3042
09.35 น. :

ถึงสนามบินเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย และเป็นเมืองใหญ่สุดในมณฑลเหอเป่ย มีพื้นที่ 8,467.11 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 8.1 แสนคน เป็นที่ตั้งของท่าเรือใหญ่ที่สุดของแม่ย้ำแยงซีเกียงตอนล่าง เมื่อก่อนมีชื่อเสียงในการผลิตอาวุธสงคราม ปัจจุบันสินค้าที่สร้างรายได้ คือ อาวุธ เครื่องจักร น้ำมันพืช เป็นต้น เมืองอู่ฮั่นเป็นผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแม่น้ำสำคัญ 2 สายไหลผ่าน คือ แยงซีเกียง และ ฮั่นซุย
 นำชมหอหวงเห่อโหลว หรือ “หอนกกระเรียนเหลือง” สร้างเมื่อปี ค.ศ. 223 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฉางเจียง ทางตะวันตกของเมืองอู่ชังในยุคสมัยสามก๊ก เชื่อว่าผู้สร้างคือซุนกวง ซึ่งอยู่ในช่วงยังไม่ได้สถาปนาเป็นกษัตริย์แห่งง่อก๊ก เพื่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์ดูข้าศึก จากนั้นก็มีการบูรณะซ่อมแซมความเสื่อมโทรมของหอเรื่อยมา มีการสร้างใหม่นับครั้งไม่ถ้วน ได้รับการบูรณะอย่าง จริงจังถึง 4 ครั้ง ปัจจุบันเป็นหอที่สร้างใหม่ในลักษณะอาคารแบบดั้งเดิม เป็น 1 ใน 3 หอสวย ที่มีชื่อของจีน (หอเอี้ยหยาง มณฑลหูหนาน หอเถิงหวังเก๋อ มณฑลเจียงซี) จัดเป็นหอแสดง งานเขียนอักษรจีนและจิตรกรรม และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำแยงซีเกียงของชาวเมืองอีกด้วย
 นำท่านไปชมวัดกุยหยวน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิง ต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง นำชมรูปปั้น 500 อรหันต์ในอริยาบทชวนขัน และนมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล

12.00 น. :

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นำชมพิพิธภัณฑ์อู่ฮั่น เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ระดับมณฑล จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่า ส่วนมากเป็นเครื่องทองสัมฤทธิ์ เช่น ระฆังราว เสื้อหยก ที่ขุดพบที่หม่าหวางตุย กลองสัมฤทธิ์ โถ จอก เหล้า ตะเกียง เครื่องประดับ และเครื่องสัมฤทธิ์อื่นๆ มากมาย
 นำชมสวนซากุระ ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนของทุกๆปีจะเป็นช่วงที่ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน เมื่อถึงช่วงนี้ทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวเกือบล้านคนทยอยเดินทางจากท้องที่ต่าง ๆ ไปเที่ยวเมืองอู่ฮั่น เพราะที่นี่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับจำนวนและความสวยงามของดอกซากุระ ไม่ว่าเป็นสวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ถนนใหญ่ๆ หรือตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ล้วนมีแต่ดอกซากุระงดงาม ส่งกลิ่นหอมจางๆ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือมีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่น สามารถไปชมดอกซากุระที่อู่ฮั่นจะไม่ผิดหวังเช่นกัน (รายการนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และบริเวณใกล้กับพิพิธภัณฑ์หูเป่ย ท่านสามาระชมต้นซากุระจำนวนนับไม่ถ้วน เชื่อว่ามีการปลูกต้นซากุระเป็นครั้งแรกในสมัยสงครามจีน-ญี่ปุ่น

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ :

WUHAN ROYAL SUTES TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่ 3 อู่ฮั่น-จินโจว-หยีชาง-เรือสำราญ
07.00 น. :

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองจิงโจว (เก็งจิ๋ว) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลหูเป่ย มีชื่อเสียงในพงศาวดารสามก๊ก
 นำท่านขึ้นชมกำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ๋ว) กว้าง 3.75 เมตร มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโล สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบและเก็บภาพเป็นที่ระลึก (เมืองจิงโจว หรือเมืองเก็งจิ๋วในสมัย 3 ก๊ก มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองเจียงหลิง” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง - 3 ก๊ก อันมี ก๊กเว่ย ก๊กจั๋ว และก๊กอู๋ ทำสงครามเปิดศึกแย่งชิงเมืองเก็งจิ๋วมาตลอด จึงมีร่อยรอยประวัติศาสตร์เหลือไว้มากมาย)

13.00 น. :

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นำท่านชมศาลกวนอู (กวนตี้เมี่ยว) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1396 เพื่อลำรึกถึงกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ กวนอูเป็นขุนพลที่เด็ดเดี่ยวในสมัย 3 ก๊ก ถือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเก็งจิ๋ว (จิงโจว) สร้างขึ้นเพื่อให้ชนรุ่นหลังรำลึกถึงความดีของขุนพล “กวนอู” แล้วเดินทางสู่เมืองหยีชาง เมืองเล็กๆในมณฑลเหอเป่ย มีพลเมืองประมาณ 3 แสนคน เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเมื่อรัฐบาลจีนสร้างเขื่อนต้าป้า เขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นที่เมืองหยีชาง

20.00 น. :

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ :

พักบนเรือสำราญ MS CENTURY PARAGON (SUPER 5 ดาว)

วันที่ 4 เขื่อนซานเสียต้าป้า-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง (ช่องแคยซีหลิงเสีย)
เช้า :

รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
 นำชม เขื่อนยักษ์ที่อลังการใหญ่ที่สุดในโลก ซันเสียต้าป้า เมื่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 จะครองตำแหน่งเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สันเขื่อนมีความยาว 3035 เมตร สูง185เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน สองส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า หนึ่งส่วนกลางสำหรับระบายน้ำ อีกสองส่วนเป็นประตูสำหรับเรือผ่าน ส่วนที่หนึ่งสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำ 3000-10,000ตัน และอีกส่วนสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน ช่องระบายน้ำของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ลำดับชั้น เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือน จากแผ่นดินไหว ได้ถึง 7 ริกเตอร์ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมหลากสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง และสามารเก็บกักน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน นำท่านชมการปรับระดับน้ำเมื่อเรือผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น ท่านจะได้ชมการระบายน้ำเมตรต่อเมตรของแต่ละขั้นประตู อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนำท่านกลับลงเรือ เพื่อเริ่มต้นการล่องแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของประเทศจีน (6,380 กม.) และยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก มีต้นกำเนิดจากเขตปกครองตนเองทิเบต ไหลเข้าสู่มณฑลยูนนาน เสฉวน หูเป่ย หูหนาน เจียงซี อานฮุย เจียงซู ผ่านมหานครเซี่ยงไฮ้ แล้วไหลออกทะเลตะวันออก

กลางวัน : รับประทานอาหารบนเรือ... BUFFET
บ่าย :

เรือจะล่องแล่นสู่ ซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร สมัยก่อนช่องแคบซีหลิง ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่สุดในการแล่นเรือ เนื่องจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกที่นับไม่ถ้วน และผุดโผล่อยู่ตามน้ำ

เย็น :

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ...พบกับการเลี้ยงต้อนรับโดยกัปตัน

พักที่ :

พักบนเรือสำราญ MS CENTURY PARAGON (SUPER 5 ดาว)
*** คืนนี้เรือจะแล่นผ่านอูเสีย (WU GORGE) มีความยาว 44 ก.ม. ซึ่งเป็นช่องแคบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา 3 ช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาหวูซัน ซึ่งมีแนวหน้าผาสูงชัน

วันที่ 5 ล่องเรือ-เสี่ยวซานเสีย-ช่องแคบชวีถังเสีย
เช้า :

รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อลงเรือเล็ก ล่องชมความงามของเสี่ยวซานเสีย แม่น้ำสายน้อย สาขาของแม่น้ำแยงซีเกียง ชมธรรมชาติสองฟากฝั่ง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาชาติส่วนน้อยเผ่าถูเจีย

กลางวัน :

รับประทานอาหารบนเรือ... BUFFET

บ่าย : เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ชวีถังเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีระยะทางสั้นที่สุดเพียง 8 ก.ม. เท่านั้น แต่เป็นช่องแคบที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้พอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้านตะวันตกของช่องแคบที่มีชื่อว่าประตูขุยเหมิน เมื่อครั้งยังไม่ได้สร้างเขื่อนยักษ์กระแสน้ำบริเวณนี้จะเชี่ยวกรากมาก เรือสำราญทุกลำต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปด้วยความทรนง เปรียบนัยดังคนเมื่อพานพบอุปสรรคในชีวิตแล้วต้องอย่าท้อถอยหรือยอมแพ้ที่จะฝ่าฟันไปให้พ้น แต่ปัจจุบันมีการเก็บกักน้ำเหนือเขื่อน น้ำท่วมระดับสูงมากจนการล่องเรือผ่านบริเวณนี้ไม่มีอุปสรรค์อีกต่อไป
เย็น :

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหารค่ำ ท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเฮฮา...คาราโอเกะ

ที่พัก :

พักบนเรือสำราญ MS CENTURY PARAGON (SUPER 5 ดาว)

วันที 6 ล่องเรือ-จงเซี่ยน-สือเป่าจ้าย
เช้า :

รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองจงเซี่ยน นำท่านขึ้นฝั่งเที่ยวชมหน้าผาศิลามณี เนินเขาชันตั้งอยู่ริมแม่น้ำแยงซี มีความสูง 700 เมตร นำชมเก๋งสีแดง ตั้งเด่นอยู่บนเนินเขา แล้วนำท่านขึ้นไปนมัสการพระโพธิสัตย์มัญชูศรี (สร้าง ค.ศ. 1850-1861) ที่ตำหนักฝนม่วง (ตำหนัก 3 ชั้นบนยอดเขา) แล้วนำท่านกลับสู่เรือสำราญ

กลางวัน :

รับประทานอาหารบนเรือ... BUFFET

บ่าย : ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมที่ทางเรือจัดไว้ให้ (เช็คตารางเวลา) เช่น ฝึกรำมวยจีน หัดวาดภาพพู่กันจีน ร้องเพลงคาราโอเกะ ห้องออกกำลังกาย ห้องหนังสือ ฯลฯ
เย็น :

รับประทานอาหารค่ำบนเรือ...พบกับการเลี้ยงอำลาโดยกัปตัน
ชมการแสดงโชว์หลากสีสัน โดยพนักงานของเรือ

ที่พัก :

พักบนเรือสำราญ MS CENTURY PARAGON (SUPER 5 ดาว)

วันที่ 7 เทียบท่าฉุงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้า-สะพานสวรรค์-ทุ่งเขานางฟ้า
เช้า : รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
08.00 น. :

(เวลาประมาณ) เรือเทียนท่านครฉุงชิ่ง มหานครขึ้นตรงต่อส่วนกลาง 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มี แม่น้ำสำคัญมาบรรจบกัน 2 สาย คือ แม่น้ำแยงซี และ แม่น้ำเจียเหลียง ใจกลางเมืองใหญ่ล้วนมีตึกสูงแทงยอดเสียดฟ้าเช่นเดียวกับมหานครอื่นๆ เติมแต่งด้วยแฟชั่นการแต่งตัวของผู้คนทันสมัยไม่แพ้เมืองใหญ่ใดๆ ของโลก เดินทางสู่อู่หลง (3 ชั่วโมง) เขตเทือกหินคาร์ส (KARST) มรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากยูเนสโก้ ประกอบด้วย 4 ธรรมชาติพิสุทธ์ อันได้แก่ โตรกแม่น้ำฝูหยง ถ้ำฝูหยง ซานเฉียวสะพานสวรรค์ และหลุมบ่อฟ้าเทียนเกิง นั่งรถผ่านชมธรรมชาติเขียวขจีตลอดเส้นทาง อู่หลงตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉุงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมือง อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม ถ้ำที่เมืองอู่หลงนี้ได้รับการขนานนามว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองจีนก็ว่าได้ มีชื่อว่า “ถ้ำฝูหยงต้ง”

12.00 น. :

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นำชมสุดยอดอุทยานแห่งชาติที่ได้รับมรดกโลกล่าสุดของจีน “อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า” ภูผาที่น่าอัศจรรย์ ชมซานเฉียว 3 สะพานสวรรค์ บนพื้นที่ยาว 8 กม. กว้าง 10-200 เมตร แผ่นดินมีการยุบตัวลง เนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพานที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร  และเกิดหลุมบ่อฟ้าเทียนเกิง ที่มีหน้าผาแคนยอนใหญ่ สูงชัน 200-400 เมตร จนเกิดโตรกผาลึก 1 แห่ง ถ้ำ 4 แห่ง และเกิดธารน้ำใต้ดินอีกหลายสาย หลุมบ่อฟ้าเมื่อมองจากด้านบนจะเหมือนภูเขาที่มีรู แต่มองดูจากที่ไกล ๆ จะเหมือนมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขา และเมื่อเดินไปใกล้ ๆ จะได้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ท่ามกลางภูเขา นำท่านไปชมแคนยอนโดยลิฟต์ตัวใหญ่ริมผา ชมหุบผาสูงชัน ชมบ้านโบราณกลางหุบเขา (โรงเตี้ยมเก่าซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง ค.ศ. 618-907) ที่สวยจับตาเมื่อมีแสงตกจากด้านบนหลุมบ่อฟ้าสาดส่องเข้ามาใจกลางบ้าน หลุมบ่อฟ้า แกรนด์แคนยอน และบ้านโบราณ เป็นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” Curse of the golden flower 满城尽带黄金甲 ซึ่งนำแสดงโดยโจวเหวินฟะ ดาราดังของฮ่องกง (รวมค่าลิฟท์+รถแบตตารี่)
 นำชมอุทยานเขานางฟ้า (รวมรถเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน

19.00 น. :

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

ที่พัก :

อู่หลง YUZHU GARDEN HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 8 ถ้ำฝูหยง-หงหยาต้ง
เช้า :

รับประทานอาหาร เช้าที่โรงแรม
 นำชมถ้ำฝูหยง ถ้ำฝูหยงตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝูหยง มีโถงถ้ำใหญ่ที่มีพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยกว่า 30 ชนิด ที่มีชื่อเสียงได้แก่ วังมังกรใต้สมุทร น้ำตกไข่มุก และหินงอกหินย้อยชนิดที่สวยงามหายาก เช่น GYPSUM FLOWER, HELICTITE, VISUAL STALAGMITE และ CORAL YAO CHI ถ้ำนี้ค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการสำรวจร่วมกันของประเทศจีนและออสเตรเลีย มีการประเมินผลอยู่ในระดับที่เป็นถ้ำมหัศจรรย์ของโลก

11.30 น. :

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางกลับไปนครฉุงชิ่ง
** แวะช้อบปิ้งร้านผ้าไหม สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน  แล้วนำท่านสู่หงหยาต้ง อาคารคอมเพลกซ์ขนาดใหญ่ สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง ประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านน้ำชา โรงละคร ซึ่งล้วนแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุค สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม

19.00 น. :

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมอาหารพื้นเมือง “หม้อไฟฉุงชิ่ง”

ที่พัก :

ฉุงชิ่ง GLENVIEW HOTEL หรือ เทียบเท่า 5 ดาว

วันที่ 9 ฉุงชิ่ง-ศาลามหาประชาคมพิพิธภัณฑ์ซานเสีย-กวางเจา-สุวรรณภูมิ
เช้า :

รับประทานอาหาร เช้าที่โรงแรม
 นำชมมหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพด้านนอก) ซึ่งนายพลแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชน สร้างโดยจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง
 นำชมพิพิธภัณฑ์ซานเสีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของนครฉงชิ่ง รวมถึงเนื้อหาวิถีชีวิตสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงตั้งแต่อดีตจนถึงการสร้างเขื่อนสามโตรกในปัจจุบัน (ไม่มีค่าบัตรเข้าชม)

12.00 น. :

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
อิสระจนได้เวลานัดหมาย

18.10 น. :

เหิรฟ้ากลับสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3464

20.05 น. :

ถึงเมืองกวางเจา จากนั้นนำท่านต่อเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ

22.00 น. : บินลัดฟ้ากลับสู่ สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3035
00.00 น. : (เช้ามืดวันรุ่งขึ้น) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


 อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ
0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (มีเตียง) ท่านละ
0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ
0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ
บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ
14,000 บาท

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-กวางเจา-อู่ฮั่น // ฉุงชิ่ง-กวางเจา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์/ ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน)
ค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 ค่าทิปคนขับรถอัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 ค่าทิปเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเรือ CREW TIPS ท่านละ 150 หยวนแล้ว
 ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท / เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่าง ประเทศ
สำรองที่นั่ง
1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ค่าวีซ่าด่วน
วีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท / ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – หักค่าใช้จ่ายเพราะกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและที่พักซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

เอกสารการขอวีซ่าจีน (ข้อมูล 10 ก.ย. 2555)
1. เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
1.2 หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
1.3 รูปสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉากหลังสีฟ้า) * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก - ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัด จัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง - สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง แต่งหน้าทาปาก หรือไว้ผมยาว
1.4 สำเนาบัตรประชาชน
1.5 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.6 สำเนาตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายื่นเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจัดการให้
2. เอกสารการเงิน
2.1 สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่ต้องส่งเอกสารการเงิน...แต่ ต้องถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน ต้องไม่เกิน 2 ปี (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือ เดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้ง ล่าสุดแนบมาด้วย)
2.2 สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน หรือ เข้าประเทศจีนนานเกิน 2 ปี ถ้าภายใน 2 ปี ไม่เคยเดินทางเข้าจีน ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝาก ประจำ หรือ Statement ** ย้อนหลัง 3 เดือน ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร ถ้าไม่มีหลักฐานการเงิน สามารถใช้หลักฐานการเงินของคู่สมรส หรือบุตรธิดา หรือบิดามารดา หรือพี่น้อง แต่ต้องมีหนังสือยืนยันความความสัมพันธ์
2.3 ยอดเงินในบัญชี ต่อ 1 ท่านควรมีอย่างน้อย 50,000 บาทขึ้นไป ** ต้องปรับยอดถึงปัจจุบัน
2.4 สามีภรรยาเดินทางพร้อมกัน ถ้าใช้สมุดบัญชีเล่มเดียว ควรมียอดเงินอย่างน้อย 100,000 บาท
3. เอกสารเพิ่มเติม
3.1 สำหรับผู้เดินทางที่ยังเป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด)
3.2 นักเรียน นักศึกษา อาจต้องใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ถ้าสถานทูตร้องขอ
3.3 ผู้ที่ไม่มีอาชีพ แม่บ้าน และผู้เกษียณอายุ สถานทูตจะขอเอกสารหลักฐานการเงินบัญชีเงินฝาก
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น
3.5 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง เท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้น
4. ข้อมูลสำคัญ * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้
4.1 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผู้ที่ทำงาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ติดต่อได้
4.4 ผู้ที่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผู้ที่เป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง
โปรดรับทราบว่า
- ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว
- กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
- กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้สำหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
- เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
- โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด
- ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ
- ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทำวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้
- ท่านที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนโดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนั้นๆ
ประเทศที่ไม่สามารถทำวีซ่าจีน (* แบบยื่นด่วนพิเศษ *) ได้
ประเทศในกลุ่ม Schengen มี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร กรีซ บัลแกเรีย ไซปรัส เชครีพับบลิค เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โรมาเนีย สโลวัก สโลวีเนีย โปแลนด์ (ยกเว้น ประเทศ อิตาลี ที่สามารถยื่นด่วนได้) * นอกเหนือจากประเทศเหล่านี้ สามารถยื่นวีซ่าด่วนได้ตามปรกติ *


สรุปแผนความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สำหรับผู้เดินทางในแผนท่องเที่ยวข้างต้น
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY

ความคุ้มครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน
ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while traveling.)
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ (เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Personal Liability)
200,000 บาท
 
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร
, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่าย
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสูงสุด
ต่ออุบัติเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกิน สี่สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล
รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยเป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขป เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ที่โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่าง การเดินทาง ดังกล่าวเป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะให้ตรงตามความประสงค์ของบริษัทหลัก ที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์

* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ทำประกัน ไว้ เช่น ต้องการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้า หรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้น ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซื้อประกันและชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม เองได้โดยติดต่อที่ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซื้อกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู้จักและพอใจ