รับยื่นวีซ่าจีนทุกรูปแบบ

สำหรับพาสพอร์ตไทย UPDATE MARCH 2019

SINGLE ENTRY (เข้า-ออก 1 ครั้ง) 2,000บาท (4วันทำการ) 3,200บาท (2วันทำการ)
DOUBLE ENTRIES (เข้า-ออก 2 ครั้ง) 3,000บาท (4วันทำการ) 4,200บาท (2วันทำการ)
MULTIPLE ENTRIES in 6 months  4,700บาท (4วันทำการ) 5,800บาท (2วันทำการ)
MULTIPLE ENTRIES in 12 months  6,200บาท (4วันทำการ) 7,300บาท (2วันทำการ)

* MULTIPLE ENTRIES สามารถทำได้เฉพาะท่านที่ติดต่อธุรกิจกับทางเมืองจีนและมีเอกสารจกหมายเชิญจากคู่ค้าจีนเท่านั้น

ค่ารับส่งเอกสารเที่ยวละ 100 บาท เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอบถามทัวร์เมอร์รี่แลนด์ แทรเวิล


  
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 082-453-9198, 063-190-9988
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign