ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส - สวิส - อิตาลี
Bernina Express 7วัน 4คืน
LH/OS Airlines
สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองสตราสบูร์ก (STRASBOURG) 
LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดามที่ยิ่งใหญ่
หมู่บ้านริคเวียร์ (Riquewihr)
เมืองกอลมาร์
อนุสาวรีย์สิงโตลูเซิร์น (lion monument) 
สะพานไม้ชาเปล (chapel bridge) 
เมืองเซนต์กัลเลน (St. Gallen) 
เมืองเซนต์มอร์ริทซ์
นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์เบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรส (Bernina Express)
เมืองทิราโน่ เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทติน 
มิลาน ดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo)
อิสระช๊อปปิ้ง แกลเลอเรียวิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2 (Galleria VittorioEmanuele II)
SERRAVALLE OUTLET

     

กำหนดวันเดินทาง
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาต่อ 01 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
04 - 10 ธ.ค. 62  (วันพ่อ) 57,900 52,900 8,000
27 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 (ปีใหม่) 59,900 54,000 10,000
11 - 17 เม.ย. 63  (สงกรานต์) 65,900 60,500 9,000
30 เม.ย. - 06 พ.ค. 63 (วันแรงงาน) 60,900 54,900 10,000

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต

21.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชั้นทัศนาจร สายการบินลุฟท์ฮันซ่าเยอรมัน แอร์ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่านขั้นตอนการเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

23.50 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบิน LH – 773  
***พักค้างคืนบนเครื่องบิน***

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: แฟรงค์เฟิร์ต – สตราสบูร์ก

06.00 น.

ถึงสนามบินสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว บริการรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน

เช้า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (STRASBOURG) (217 กิโลเมตร/03.15 ชั่วโมง) เป็น เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย

นำท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดามที่ยิ่งใหญ่ (Strasbourg Cathedral) ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่    7 HOTEL & FITNESS iikirch graffenstaden หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: สตราสบูร์ก – ริคเวียร์ – EGUISHEIM – กอลมาร์ – สตราสบูร์ก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

นำท่านเดินทางเที่ยว หมู่บ้านริคเวียร์ (Riquewihr) (65 กิโลเมตร/01.00 ชั่วโมง) ในแคว้นอัลซาส ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักๆในหุบเขาโอบล้อมไปด้วยไร่องุ่น มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ ถือเป็นแหล่งผลิตไวน์ มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศ และได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villages de France หมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น หนึ่งใน หมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส บรรยากาศภายในหมู่บ้านจะคล้ายกับเมืองแห่งเทพนิยาย สีสัน สดใส บ้านเกือบทุกหลังจะตกแต่ง และประดับประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของชิ้นเล็กชิ้นน้อย ที่น่ารักๆเต็มไปหมด

นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเล็กน่ารักเมืองหนึ่งที่ติดใจมากมายคือ Eguisheim เนื่องจากตั้งอยู่ในเส้นทางชมชิมเที่ยวไร่ไวน์ของแคว้นอัลซาส ซึ่งมีชื่อในการผลิตไวน์ จึงมีนักท่องเที่ยวไปเยือนพอควรแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีพลเมืองแค่ 1,600 คน  ความน่ารักของหมู่บ้านนี้มีแค่ไหน ดู ได้จากเครดิตที่ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านที่เป็นที่โปรดปรานชื่นชอบที่สุดของฝรั่งเศส (Village préféré des Français) ประจำปี 2013  และยังเป็นสมาชิกในกลุ่ม Les Plus Beaux                Villages de France ซึ่งแปลว่า “หมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส” โดยมีคุณสมบัติตรงตามกำหนดที่ว่า ต้องมีพลเมืองไม่เกิน 2,000 คน ต้องมีลักษณะบรรยากาศของความเป็นชนบทอยู่และต้องมีโบราณสถานแห่งชาติอยู่ในเมืองให้ท่านได้เดินเที่ยวชม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (80 กิโลเมตร/01.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ อันเป็นเมืองบ้านเกิดของ จิตรกร และช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝรั่งเศสและเป็นสถานที่ที่คู่รักมัก จะให้คำสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จึงทำให้เมืองกอลมาร์ เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน  

เดินทางถึง เมืองกอลมาร์ นำท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้านช่อง สวยงาม มีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วเมือง จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมือง ที่มีความโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิซปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า Colombage (ฝรั่งเศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมัน) เป็นบ้านครึ่งไม้ซุงซึ่งเป็นแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์และเห็นได้ทั่วไปในแคว้นอัลซาส ลักษณะ พิเศษของบ้านจะขึ้นโครงบ้านด้วยไม้ทั้งหลังรวมทั้งหลังคาก่อน จากนั้นก็จะโบกปูนระหว่างช่อง ไม้แล้วทาทับด้วยสีสันสวยงามตามใจเจ้าของบ้าน เมืองนี้ยังมีคลองน้ำไหลผ่าน ซึ่งบริเวณนี้ถูก เรียกว่า Little Venice เป็นมุมบังคับที่นักท่องเที่ยวส่วนมากต้องมาเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักที่ ชานเมืองสตราสบูร์ก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่    7 HOTEL & FITNESS iikirch graffenstaden หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: สตราสบูร์ก – ลูเซิร์น – เซนต์กัลเลน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (228 กิโลเมตร/03.30 ชั่วโมง) เมืองที่คุ้นเคยดีสำหรับคนไทยเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนมากที่สุด และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์หมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโตลูเซิร์น (lion monument) อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น และเป็นอนุสาวรีย์สำหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น สำหรับความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่คศ1819-1821สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และรักภักดี 

นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล (chapel bridge) สัญลักษณ์ของเมืองที่ใครๆ ก็มักมาถ่ายรูปที่สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานไม้อันเก่าแก่ที่สุดในยุโรป มีอายุมากกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียน ที่บอกเล่าถึงประวัติของประเทศแห่งนี้เป็นจำนวนมาก สร้างขึ้นเพื่อทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียน ที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายมากในปี 1993 แม้บางส่วนจะถูกไฟไหม้และได้รับการบูรณะจนสวยงามให้ท่านมีเวลาเที่ยวชม เมืองลูเซิร์น เมืองสวยงามที่น่าช้อปปิ้ง หรือจะเรียกว่าเมืองบูติกก็ไม่ผิดท่านสามารถเดินเล่นไปตามถนนสายแคบ ๆ หรือจตุรัส สแควร์และเพลิดเพลินไปกับร้านค้า โอ่อ่า ได้พบสินค้าที่ถูกใจ เช่น นาฬิกาสวิส และเครื่องอัญมณีที่ทรงคุณค่าระดับโลก สินค้าแฟชันนำสมัยมีสไตล์ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ช็อกโกแลตสวิสที่ใคร ๆ ก็อยากลิ้มรส

ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์กัลเลน (St. Gallen) (147 กิโลเมตร/02.15 ชั่วโมง)เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศ Switzerland ที่ได้รับชื่อมาจากนักบุญ Gallus ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในชุมชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที่ 7 เมืองเซนต์กัลเลนมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางทางศาสนา มหาวิหาร Abbey of Saint Gall ที่ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมือง ภายนอกของมหาวิหารอาจจะดูธรรมดาไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ แต่การตกแต่ง      ภายในมหาวิหารนั้นอลังการงานสร้างมากจริงๆ


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เซนต์กัลเลน – เซนต์มอร์ริทซ์ – เบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรส – มิลาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอร์ริทซ์ (190 กิโลเมตร/02.45 ชั่วโมง)เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบและในปี ค.ศ.1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทำให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดู หนาวต่างๆ และเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯไม่มีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกว่าเมืองนี้อีกแล้ว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์เบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรส (Bernina Express) จาก เมืองเซนต์มอริทซ์ มุ่งหน้าสู่สถานี สถานีเมืองทิราโน่ ซึ่งเป็นรถไฟสายที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1910สัมผัสประสบการณ์การเดินทาง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน  และอุโมงค์กว่า 55 อุโมงค์ ไต่ระดับเป็นขั้นๆสู่ความสูงกว่า 2,253 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมความงามของขุนเขา สลับทุ่งหญ้า และหุบเขาสวิสแอลป์อันสวยงาม ซึ่งเส้นทางสายเบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรสได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 2008
***หากรถไฟเบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรสไม่สามารถรอบรับคณะได้ บริษัทจะจัดให้นั่งรถไฟ Regular Train ในเส้นทางเดียวกันแทน***

ถึงสถานี เมืองทิราโน่ เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทติน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส เมืองริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น

            ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (161 กิโลเมตร/02.30 ชั่วโมง) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มีประชากร ประมาณ 1,308,500 คน และมีชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า“ปาเนตโตเน”  อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง,โรงละคร


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  KILMA HOTEL MILANO FIERE  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: มิลาน – เวียนนา – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

นำท่านชม ดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo)ที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นที่สุดของ เมืองนี้ และไม่ถูกทำลายลงในช่วงสงคราม ด้านหน้าคือ พระบรมราชาสาวรีย์พระเจ้าวิค-เตอริโอเอมมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument)ขณะทรงม้า ด้านในดูโอโมมีกระจกสีที่สวยงาม กล่าวกันว่าสถานที่นี้คือสถานที่ใช้เก็บตะปูซึ่งใช้ตรึงพระเยซู ตะปูนี้จะนำลงมาให้ประชาชนเข้าชมปีละครั้งในเดือนกันยายน  จากนั้นอิสระท่านที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2 (Galleria VittorioEmanuele II)ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี เพื่อให้เป็นห้องรับแขก แห่ง กรุงมิลาน (Milan) เป็นอาคารหลังแรก ๆ ของยุโรปที่ใช้โครงเหล็กในการก่อสร้าง พื้นตกแต่งด้วยโมเสกเป็นรูปทวีปต่าง ๆ อาคารอย่างมีรสนิยมโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี

นำทุกท่านสู่ SERRAVALLE OUTLET ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 3 ชั่วโมงกับสินค้ามากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเอ้าท์เล็ตตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ)
ได้เวลาพอสมควร พร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริการรถโค้ชนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS – 516   

22.05 น.

ถึงสนามบิน กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปลี่ยนเครื่อง

23.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS – 025   
***พักค้างคืนบนเครื่องบิน***

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: กรุงเทพฯ

15.20 น.

ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ         
โปรแกรมการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะถือ ประโยชน์ ของผู้เดินทาง เป็นสำคัญ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีเหตุ สุดวิสัยอันมิได้อยู่ในความควบคุมของบริษัท ฯ  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
1.  ค่าทิปพนักงานขับรถ และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย = ท่านละ 1,300 บาท **ชำระก่อนเดินทาง**
2.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส 60 ยูโร (หรือประมาณ 2,300 บาท) และค่าบริการศูนย์ยืนคำร้อง VFS GLOBAL CENTER  ท่านละ 1,250 บาท (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น)
3.  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
4.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
5.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
6.  ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไข
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. การชำระค่าบริการ
2.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000. – บาท 
2.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง (ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าวีซ่า)
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
3.3 ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
3.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบิน และค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการที่เกิดขึ้นตามจริง
3.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลยูโร (Euro) 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign