26,900 บาท
เดินทาง : 05 – 10 เม.ย. 62 (วันจักรี)
Air China (CA)
6 วัน 5 คืน

26,900 บาท
เดินทาง : มีนาคม 2562
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน
49,900 บาท
เดินทาง : 12-18 เม.ย. 2562 สงกรานต์
Air China (CA)
7 วัน 6 คืน
26,900 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2562
China Eastern (MU)
5วัน 3คืน
25,900 บาท
เดินทาง : มี.ค.-พ.ค. 62
Thai Aiways (TG) 
6 วัน 5 คืน (สงกรานต์)
18,999 บาท
เดินทาง : 16 ก.พ. / 22 มี.ค. 2562
Air China (CA) 02
SALE 5 วัน 4 คืน
21,900 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 62
5 วัน 3 คืน
china eastern airlines (MU)
16,900 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
CHINA SOUTHERN (CZ)
4 วัน 3 คืน **ไม่ลงร้านรัฐบาล**
19,900 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
CHINA SOUTHERN (CZ) (บินตรง)
5 วัน 4 คืน **ไม่ลงร้านรัฐบาล**
28,900 บาท
เดินทาง : มี.ค. - เม.ย. 62 (สงกรานต์)
Shandong Airlines (SC)
6 วัน 4 คืน
30,900 บาท
เดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 62 (สงกรานต์)
SHANDONG AIRLINES SC
7 วัน 5 คืน

17,900 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2562
China Southern (CZ)
6 วัน 5 คืน 
24,900 บาท
เดินทาง : 15-20 มี.ค. 2562
CHINA SOUTHERN (CZ)
6 วัน 5 คืน
22,900 บาท
เดินทาง : 16 ก.พ. / 22 มี.ค. 2562
Air China (CA) 03
5 วัน 4 คืน
23,900 บาท
เดินทาง : 16 - 20  ก.พ. 25262
Air China (CA) 01
5 วัน 4 คืน
38,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - ก.ค. 2562
China Eastern (MU)
6 วัน 5 คืน
22,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2562 สงกรานต์
Thai Airways (TG)
6 วัน 5 คืน
19,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2562
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน
14,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2562
China Eastern (MU)
5 วัน 3 คืน
21,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2562
China Southern (CZ)
4 วัน 3 คืน
19,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
24,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2562
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน
17,888 บาท
เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 2562 สงกรานต์
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
18,888 บาท
เดินทาง : มี.ค. - พ.ค. 2562
Ait China (CA)
5 วัน 3 คืน
17,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562 
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
26,888 บาท
เดินทาง : 22-27 ก.พ. 2562
China Eastern (MU)
6 วัน 5 คืน
17,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2562
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
25,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
19,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Thai Airways (TG)
5 วัน 3 คืน
16,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2562
AIR CHINA (CA)
4 วัน 3 คืน
11,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
SHANGHAI AIRLINES (FM)
4 วัน 3 คืน
29,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - ก.พ. 2562
Nok Scoot (XW)
6 วัน 4 คืน
19,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - ก.พ. 2562
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน
13,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2562 วันมาฆบูชา
NOK SCOOT (XW)
4 วัน 3 คืน
34,900 บาท
เดินทาง : มกราคม 2562
XIAMEN AIR (MF)
5 วัน 4 คืน

14,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Thai Airways (TG)
5 วัน 3 คืน
17,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Thai Airways (TG)
4 วัน 3 คืน
21,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน
22,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2562
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน
27,900 บาท
เดินทาง : ม.ค. - ก.พ. 2562
เสฉวนแอร์ไลน์ 3U
5 วัน 4 คืน
34,999 บาท
Sold out
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน

40,900 บาท
Sold Out
Thai Airways (TG)
7 วัน 6 คืน 

28,999 บาท
เดินทาง : ส.ค.-ก.ย.61 แนะนำ 
Thai Airways (TG)01
6 วัน 5 คืน
22,999 บาท
เดินทาง : พ.ย.- ธ.ค. 61
แอร์ไช่น่า (CA07)
5 วัน 4 คืน
18,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Hainan Airlines (HU)
5 วัน 4 คืน
0 บาท
Sold Out
เสฉวนแอร์ไลน์ (3U)
6 วัน 5 คืน *ไม่ลงร้านรัฐบาล
19,500 บาท
Sold Out
นกสกู๊ด XW
4 วัน 3 คืน
28,999 บาท
Sold Out
SHANDONG AIRLINES SC
5 วัน 3 คืน
21,999 บาท
Sold Out
ลัคกี้ แอร์ (8L)
6 วัน 5 คืน
24,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค.61
แอร์ไชน่า (CA06)
6 วัน 5 คืน
27,999 บาท
เดินทาง : ก.ย.-ธ.ค.61
การบินไทย TG02
6 วัน 5 คืน
25,999 บาท
เดินทาง : 1 – 5 ก.ย. /12 – 16 ต.ค. 61 
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 4 คืน - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
29,999 บาท
เดินทาง : 12 – 16 ตุลาคม 61 
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน *ไม่ลงร้านรัฐบาล - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
31,999 บาท
เดินทาง 19 - 24 ตุลาคม 61
Air China
6 วัน 5 คืน -  ไม่ลงร้านรัฐบาล

21,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน

21,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน
22,999 บาท
Sold Out
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 3 คืน
14,999 บาท
เดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2562
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
16,999 บาท
เดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2562
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
18,999 บาท
เดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2562
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
18,999 บาท
เดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2562
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
23,888 บาท
เดินทาง : 23 - 28 มี.ค. 2561 (CA)
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign