34,888 บาท
เดินทาง 11-16 เมษายน 67
Thai Lion Air (SL-01)
6 วัน 5 คืน สงกรานต์
34,888 บาท
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 67
Thai Lion Air (SL-02)
6 วัน 5 คืน 
31,888 บาท
เดินทาง 15 - 19 เมษายน 67
Vietjet Air (VZ-02)
5 วัน 4 คืน สงกรานต์
12,990 บาท
เดินทาง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 67
Vietjet Air (VZ-03A)
5 วัน 4 คืน
30,888 บาท
เดินทาง เมษายน 67
Shanghai Airlines (FM-0124)
4 วัน 3 คืน สงกรานต์
30,888 บาท

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 67
Vietjet Air (VZ-01)
6 วัน 5 คืน สงกรานต์

41,888 บาท
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 67
Thai Airways (TG-01)
6 วัน 5 คืน
34,888 บาท
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 67
Thai Lion Air (SL-01)
6 วัน 5 คืน (ปีใหม่)
9,990 บาท
เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 67
Vietjet Air (VZ-02A)
4 วัน 3 คืน
13,999 บาท
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 67
Vietjet Air (VZ-09)
6 วัน 5 คืน
14,790 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Qingdao Airlines (QW-01)
7 วัน 6 คืน
21,999 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Ruili Airlines (DR-02)
6 วัน 5 คืน
19,999 บาท
เดินทาง มกราคม - เมษายน 67
Vietjet Air (VZ-01)
6 วัน 5 คืน
23,999 บาท
เดินทาง มกราคม - เมษายน 67
Kunming Airlines (KY-14)
6 วัน 5 คืน *ไม่เข้าร้านรัฐบาล
20,888 บาท
เดินทาง มกราคม - เมษายน 67
Vietjet Air (VZ-0424)
5 วัน 4 คืน ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง
12,990 บาท
เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 67
Vietjet Air (VZ-03A)
5 วัน 4 คืน
35,888 บาท
เดินทาง 25 - 30 ตุลาคม 67
China Eastern (TFU-MU01)
6 วัน 5 คืน ใบไม้เปลี่ยนสี
18,999 บาท
เดินทาง มกราคม - เมษายน 67
Vietjet Air (VZ-03)
5 วัน 4 คืน
59,900 บาท
เดินทาง 16 - 24 กันยายน 66
Vietjet Air (VZ)
9 วัน 8 คืน
31,888 บาท
เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 67
Thai Airways (TG-02)
6 วัน 5 คืน 
36,999 บาท
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 66
Airasia (FD-08)
6 วัน 5 คืน
28,999 บาท
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 66
Spring Airlines (9C-02)
5 วัน 4 คืน
25,999 บาท
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 67
Vietjet Air (VZ-06)
6 วัน 5 คืน
20,999 บาท
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 66
Airasia X (XJ)
5 วัน 3 คืน
19,888 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Air China (CA-52)
6 วัน 4 คืน
28,999 บาท
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 66
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน
26,999 บาท
เดินทาง สิงหาคม 66 - มกราคม 67
Kunming Airlines (KY)
6 วัน 5 คืน
20,999 บาท
เดินทาง มิถุนายน 66
Thai Smile (WE)
4 วัน 3 คืน
18,999 บาท
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 66
Airasia (FD)
4 วัน 3 คืน
0 บาท
เดินทาง 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 66 
China Eastern Airlines (CZ) 
14 วัน 13 คืน
23,888 บาท
เดินทาง มกราคม - เมษายน 67
Airasia (FD-0124)
6 วัน 5 คืน
100,800 บาท
เดินทาง 13-27 ก.ย. 2563
SICHUAN AIRLINES
15 วัน
16,888 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Qingdao Airlines (QW-11)
7 วัน 6 คืน
29,888 บาท
เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 67
MLQW01 (Qingdao Airlines)
6 วัน 5 คืน
36,900 บาท
เดินทาง 12-17 เมษายน 2563
Thai Airways (TG)
6 วัน 4 คืน
17,888 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Shanghai Airlines (FM-46)
4 วัน 3 คืน
29,999 บาท
เดินทาง มกราคม 67
Air China (CA-06)
6 วัน 4 คืน
21,888 บาท
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 67
China Eastern (MU-45)
6 วัน 5 คืน
31,900 บาท
เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2563
China Southern (CZ)
6 วัน 5 คืน
19,999 บาท
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 67
Air Macau
6 วัน 5 คืน
25,999 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
China Southern
6 วัน 5 คืน
20,999 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
CHINAAIRLINES (CZ)
6 วัน 5 คืน
20,999 บาท
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 67
Airasia (FD-01)
4 วัน 3 คืน
18,900 บาท
เดินทาง มกราคม 63
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 3 คืน
16,900 บาท
เดินทาง มกราคม - เมษายน 63
Air China (CA) 
5 วัน 3 คืน 
24,999 บาท
เดินทาง กันยายน 66 - มีนาคม 67
Airasia (FD-10)
6 วัน 5 คืน
46,900 บาท
เดินทาง เมษายน 2563
Thai Airways (TG)
6 วัน 4 คืน
39,888 บาท
เดินทาง 24-29 ตุลาคม 67
Thai Lion Air (TFUSL02)
6 วัน 5 คืน (ใบไม้เปลี่ยนสี)
21,888 บาท
เดินทาง ธันวาคม 66 - มีนาคม 67
Ruili Airlines (DR-0123)
6 วัน 5 คืน 
59,900 บาท
เดินทาง พฤกษภาคม 63
Sichuan Airlines (3U)
8 วัน 7 คืน
63,500 บาท
เดินทางพฤษภาคม 63
Sichuan Airlines (3U)
10 วัน 9 คืน
12,900 บาท
เดินทางมกราคม - มีนาคม 63
Hainan Airlines (HU)
4 วัน 2 คืน
18,900 บาท
เดินทาง มีนาคม 63
Airasia (FD)
4 วัน 3 คืน
24,555 บาท
เดินทาง มีนาคม 63
China Southern (CZ)
6 วัน 5 คืน
24,500 บาท
เดินทาง กุมภาพันธ์ 63
China Southern (CZ) 
6 วัน 5 คืน 
28,999 บาท
เดินทาง 27 ธันวาคม - 1 มกราคม 63
China Southern (CZ) ปีใหม่
6 วัน 5 คืน
20,999 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Shanghai Airlines (FM-10)
5 วัน 4 คืน
19,999 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Airasia X (XJ-07)
5 วัน 3 คืน
16,888 บาท
เดินทาง ธันวาคม - เมษายน 63
Thai Airways (TG)
5 วัน 3 คืน
33,888 บาท
เดินทาง ตุลาคม 67
Thai Lion Air (SLTFU01)
6 วัน 5 คืน ใบไม้เปลี่ยนสี
27,888 บาท
เดินทาง เมษายน 67
China Eastern (MU-324)
5 วัน 3 คืน สงกรานต์

12,888 บาท
เดินทาง ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 63
Nokscoot (XW) 03
4 วัน 3 คืน
26,999 บาท
เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 63
Thai Smile (WE)
5 วัน 4 คืน
14,888 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Airasia (FD-24)
4 วัน 3 คืน
24,900 บาท
เดินทาง 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 63
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง
19,900 บาท
เดินทาง พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง
28,900 บาท
เดินทาง 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 63 ปีใหม่
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน

28,900 บาท
เดินทาง พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63
China Southern (CZ)
6 วัน 5 คืน
21,999 บาท
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63
Air China (CA)
6 วัน 4 คืน
22,999 บาท
เดินทาง พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 63 (ปีใหม่)
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน
24,999 บาท
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 62
Thai Smile (WE)
5 วัน 4 คืน
20,999 บาท
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 62
Thai Smile (WE)
5 วัน 4 คืน
25,999 บาท
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 67
Shenzhen Airlines (ZH-08)
6 วัน 5 คืน

16,900 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 63
China Southern (CZ)
4 วัน 3 คืน ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง
41,888 บาท
เดินทาง ปีใหม่ ธันวาคม 66
Qingdao Airlines (QW-0123)
6 วัน 5 คืน
33,900 บาท
เดินทาง 25-30 ตุลาคม 62
China Eastern (MU) เหลือ 6 ที่
6 วัน 5 คืน
29,900 บาท
เดินทาง ธันวาคม 62 - กุมภาพันธ์ 63
Nokscoot (XW)
7 วัน 5 คืน
26,888 บาท
เดินทาง ธันวาคม 62 - กุมภาพันธ์ 63
Nokscoot (XW)
6 วัน 4 คืน
13,888 บาท
เดินทาง พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน
25,900 บาท
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 62
China Southern (CZ)
6 วัน 5 คืน
36,900 บาท
เดินทาง 18 - 23 ตุลาคม 62
China Southern (CZ)
6 วัน 5 คืน (วันปิยะ)
21,900 บาท
เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 62
Air China (CA)
6 วัน 4 คืน
13,900 บาท
เดินทาง ตุลาคม 62
Airasia (FD) 
5 วัน 4 คืน
18,888 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
China Eastern (MU-224)
5 วัน 3 คืน
18,888 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Air China (CA)
5 วัน 3 คืน

15,900 บาท
เดินทาง กันยายน - ฑันวาคม 62
Hainan Airlines (HU)
5 วัน 4 คืน
16,900 บาท
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 62
Hainan Airlines (HU)
5 วัน 4 คืน
14,900 บาท
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 62
China Eastern (CZ)
5 วัน 2 คืน
19,999 บาท
เดินทาง ธันวาคม 62
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน
20,888 บาท
เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 62
China Eastern (MU)
5 วัน 4 คืน
9,999 บาท
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 62
China Southern (CZ)
5 วัน 3 คืน
18,900 บาท
เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
CHINA SOUTHERN (CZ) (บินตรง)
5 วัน 4 คืน **ไม่ลงร้านรัฐบาล**
21,999 บาท
เดินทาง 21 - 25 กันยายน 62
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน
30,900 บาท
เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 62
Air China (CA) - เต็ม -
5 วัน 4คืน
45,900 บาท
เดินทาง: 9-15 กันยายน 62
Sichuan Airlines (3U)
8 วัน 7 คืน
18,000 บาท
เดินทาง: มิ.ย. - พ.ย. 62
PACKAGE TOUR
6วัน 5คืน
23,999 บาท
เดินทางมกราคม - มีนาคม 67
Airasia (FD-04)
5 วัน 4 คืน
31,900 บาท
เดินทาง : ตุลาคม 2562
Air china (CA) - เต็ม -
6 วัน 5 คืน
29,900 บาท
เดินทาง : 12-17 ก.ค.62
CHINA EASTERN (MU)
6 วัน 4 คืน
38,900 บาท
เดินทาง : 13-19 มิ.ย.62
China Eastern (MU)
7 วัน 5 คืน
19,900 บาท
เดินทาง : ก.ค.- พ.ย.2562
Air China (CA)
SALE 5 วัน 4 คืน
28,900 บาท
เดินทาง: มิ.ย. - ต.ค. 62
Thai Smile (WE)
5วัน 4คืน / ไม่เข้าร้านรัฐบาล
44,999 บาท
เดินทาง : มิ.ย.- ต.ค.62
Sichuan Airlines (3U)
8 วัน 7 คืน
28,500 บาท
เดินทาง : พ.ค.- ต.ค.62
China Southern Airline (CZ)
6 วัน 5 คืน
24,555 บาท
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 62
Sichuan Airlines (3U)
6 วัน 5 คืน
26,900 บาท
เดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2562
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน
26,900 บาท
เดินทาง : มี.ค.- เม.ย. 62 (สงกรานต์)
China Eastern (MU)
5วัน 3คืน
15,900 บาท
เดินทาง : 29 - 2 เม.ย. 62
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน
21,900 บาท
เดินทาง : ก.ค.- พ.ย.62
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน
28,900 บาท
เดินทาง : 12-17 เม.ย. 2562 สงกรานต์
Air Asia (FD)
6 วัน 5 คืน
49,900 บาท
เดินทาง : 12-18 เม.ย. 2562 สงกรานต์
Air China (CA)
7 วัน 6 คืน
28,900 บาท
เดินทาง : เม.ย.-ต.ค. 62
Shandong Airlines (SC)
6 วัน 4 คืน
30,900 บาท
เดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 62 (สงกรานต์)
SHANDONG AIRLINES SC
7 วัน 5 คืน

17,900 บาท
เดินทาง : 15-20 มี.ค. 2562
China Southern (CZ)
6 วัน 5 คืน จองคู่ลด 1,500
24,900 บาท
เดินทาง : 15-20 มี.ค. 2562
CHINA SOUTHERN (CZ)
6 วัน 5 คืน
22,900 บาท
เดินทาง : 16 ก.พ. / 22 มี.ค. 2562
Air China (CA) 03
5 วัน 4 คืน
22,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2562 สงกรานต์
Thai Airways (TG)
6 วัน 5 คืน
19,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2562
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน
34,999 บาท
Sold out
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน

40,900 บาท
Sold Out
Thai Airways (TG)
7 วัน 6 คืน 

28,999 บาท
เดินทาง : ส.ค.-ก.ย.61 แนะนำ 
Thai Airways (TG)01
6 วัน 5 คืน
22,999 บาท
เดินทาง : พ.ย.- ธ.ค. 61
แอร์ไช่น่า (CA07)
5 วัน 4 คืน
18,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Hainan Airlines (HU)
5 วัน 4 คืน
0 บาท
Sold Out
เสฉวนแอร์ไลน์ (3U)
6 วัน 5 คืน *ไม่ลงร้านรัฐบาล
19,500 บาท
Sold Out
นกสกู๊ด XW
4 วัน 3 คืน
28,999 บาท
Sold Out
SHANDONG AIRLINES SC
5 วัน 3 คืน
24,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค.61
แอร์ไชน่า (CA06)
6 วัน 5 คืน
27,999 บาท
เดินทาง : ก.ย.-ธ.ค.61
การบินไทย TG02
6 วัน 5 คืน
25,999 บาท
เดินทาง : 1 – 5 ก.ย. /12 – 16 ต.ค. 61 
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 4 คืน - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
29,999 บาท
เดินทาง : 12 – 16 ตุลาคม 61 
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน *ไม่ลงร้านรัฐบาล - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
31,999 บาท
เดินทาง 19 - 24 ตุลาคม 61
Air China
6 วัน 5 คืน -  ไม่ลงร้านรัฐบาล

21,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน

21,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน
22,999 บาท
Sold Out
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 3 คืน
23,888 บาท
เดินทาง : 23 - 28 มี.ค. 2561 (CA)
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 082-453-9198, 063-190-9988
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign