16,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - เม.ย. 2562
Cathay Pacific (CX) 008
3 วัน 2 คืน
13,900 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Royal Jordanian (RJ) 002
3 วัน 2 คืน
8,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
Emirates Airline (EK) 001
3 วัน 2 คืน
18,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
Hongkong Airlines (HX)
3 วัน 2 คืน
13,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561 ปีใหม่
Emirates Airline (EK)
3 วัน 2 คืน

18,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
Hongkong Airlines (HX)
3 วัน 2 คืน
32,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61
Emirates Airline (EK) Business class
3 วัน 2 คืน
16,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. 61 - มี.ค. 62
Cathay Pacific (CX) 003
3 วัน 2 คืน
14,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. 61 - มี.ค. 62
Cathay Packfic (CX) 002
3 วัน 2คืน
14,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค.61
Royal Jordan Airways (RJ) 02
3 วัน 2 คืน
27,888 บาท
เดินทาง : ธันวาคม (ปีใหม่)
สายการบินไทย  TG
4 วัน 3 คืน
26,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61
Emirates Airline (EK) Business class
3 วัน 2 คืน
9,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561 ปีใหม่
Thai AirAsia (FD)
3 วัน 2 คืน
15,900 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 62
Royal Jordanian (RJ) 003
3 วัน 2 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : พฤศจิกายน 2561
Emirates (EK) 09
3 วัน 2 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 62
Cathay Pacific (CX) 01
3 วัน 2 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign