63,500 บาท
เดินทาง : ธ.ค. - มี.ค. 2562
Turkish Airlines (TK)
7 วัน 4 คืน
48,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. 61 - มี.ค. 62
Thai Airways (TG)
6 วัน 3 คืน
50,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. 61 - มี.ค. 62
Mahan Air
8 วัน 8 คืน
45,555 บาท
เดินทาง : ม.ค. - พ.ค. 2562
Air Astana (KC)
6 วัน 4 คืน
29,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 2561
Mahan Air (W5)
6 วัน 4 คืน
32,555 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
Qatar Airways (QR)
6 วัน 3 คืน
35,900 บาท
เดินทาง : 6-11 / 21-26 ธ.ค. 61
Etihad Airways (EY)
6 วัน 3 คืน
46,555 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ก.พ. 62
Air Astana (KC)
6 วัน 4 คืน
62,900 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Thai Airways (TG)
7 วัน 5 คืน
52,555 บาท
เดินทาง : พ.ย. 61 - มี.ค. 62
Air Astana (KC)
7 วัน 5 คืน
57,300 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61
Turkish Airlines (TK)
7 วัน 4 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign