27,888 บาท
เดินทาง : ธันวาคม 2561
สายการบินไทย (TG) 
6 วัน 5 คืน
30,888 บาท
เดินทาง : ธันวาคม 2561 (ปีใหม่)
สายการบินไทย (TG) 
6 วัน 5 คืน
28,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61
สายการบินไทย (TG) 
6 วัน 5 คืน
25,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61
สายการบินไทย (TG) 
6 วัน 5 คืน
15,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61 (ปีใหม่)
Air Asia FD
4 วัน 3 คืน
23,888 บาท
เดินทาง : ธันวาคม 2561 ปีใหม่
Air Asia X (XJ)
7 วัน 5 คืน
19,888 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61 (ปีใหม่)
ไทยสมายล์ WE
6 วัน 5 คืน

25,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Thai Airways (TG)
5 วัน 3 คืน
18,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61 (ปีใหม่)
แอร์ เอเชีย FD
5 วัน 3 คืน

31,999 บาท
เดินทาง : 19-24 ต.ค. 2561
AIr China (CA) 10 ที่สุดท้าย
6 วัน 5 คืน 
28,999 บาท
Sold Out
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน
36,900 บาท
เดินทาง : 7-12 ธ.ค.61
เสฉวนแอร์ไลน์ (3U)
6 วัน 5 คืน *ไม่ลงร้านรัฐบาล
23,900 บาท
เดินทาง : 28 - 1 ม.ค./ 29-2 ม.ค. 62 
Air China (CA) ปีใหม่
5 วัน 4 คืน
17,900 บาท
เดินทาง : พ.ย.61 - มี.ค. 62
CHINA SOUTHERN (CZ)
6 วัน 5 คืน
27,900 บาท
เดินทาง : ม.ค.- ก.พ. 62
เสฉวนแอร์ไลน์ 3U
5 วัน 4 คืน
14,999 บาท
เดินทาง : พ.ย.- ธ.ค.61
Lucky Air (8L)
4 วัน 3 คืน
19,500 บาท
เดินทาง : พ.ย.- ธ.ค. 61
นกสกู๊ด XW
4 วัน 3 คืน
29,900 บาท
Sold Out
Shandong Airlines (SC)
6 วัน 4 คืน
28,999 บาท
เดินทาง : ต.ค.- ธ.ค. 61
SHANDONG AIRLINES SC
5 วัน 3 คืน
30,900 บาท
เดินทาง : ต.ค.- ธ.ค. 61 
SHANDONG AIRLINES SC
7 วัน 5 คืน

21,999 บาท
เดินทาง : 1-6 พ.ย. 61
ลัคกี้ แอร์ (8L)
6 วัน 5 คืน
29,999 บาท
เดินทาง : 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 ปีใหม่
สายการบินไทย TG
6 วัน 5 คืน
22,999 บาท
เดินทาง : พ.ย.- ธ.ค. 61
แอร์ไช่น่า (CA07)
5 วัน 4 คืน
24,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค.61
แอร์ไชน่า (CA06)
6 วัน 5 คืน
27,999 บาท
เดินทาง : ก.ย.-ธ.ค.61
การบินไทย TG02
6 วัน 5 คืน
25,999 บาท
เดินทาง : 1 – 5 ก.ย. /12 – 16 ต.ค. 61 
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 4 คืน - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
29,999 บาท
เดินทาง : 12 – 16 ตุลาคม 61 
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน *ไม่ลงร้านรัฐบาล - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
28,999 บาท
เดินทาง : ส.ค.-ก.ย.61 แนะนำ 
Thai Airways (TG)01
6 วัน 5 คืน
31,999 บาท
เดินทาง 19 - 24 ตุลาคม 61
Air China
6 วัน 5 คืน -  ไม่ลงร้านรัฐบาล

38,900 บาท
เดินทาง : 19-24 ต.ค. 61 แนะนำ 
China Southern Airlines (CZ) 
6 วัน 5 คืน 
34,999 บาท
เดินทาง : 29 ธ.ค. – 02 ธ.ค. 62 (ปีใหม่)
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน

23,900 บาท
เดินทาง : ต.ค.- ธ.ค. 61 (ปีใหม่)
Air China (CA)
6 วัน 4 คืน
21,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน

21,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน
39,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. / ธ.ค. 61 ปีใหม่
Thai Airways (TG)
7 วัน 6 คืน 

29,999 บาท
เดินทาง : 20-25 ต.ค. 61 แนะนำ
Thai Aiways (TG) 
6 วัน 5 คืน 
34,888 บาท
เดินทาง : ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 (ปีใหม่)
THAI AIRWAYS (TG)
8 วัน 7 คืน
28,900 บาท
เดินทาง : 6-10/30-3 ธ.ค.61
ไทย สมายล์  WE ปีใหม่
5 วัน 4 คืน
35,900 บาท
เดินทาง : 28 ธ.ค.– 02 ม.ค. 62
CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 
6 วัน 5 คืน  ปีใหม่
27,900 บาท
เดินทาง : พ.ย.-ธ.ค.61
แอร์เอเชีย (FD) ปีใหม่
5 วัน 4 คืน 
12,888 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61
SHANGHAI AIRLINES (FM)
4 วัน 3 คืน
15,900 บาท
เดินทาง : ก.ย. - พ.ย. 61
Thai Airways (TG)
5 วัน 3 คืน
26,900 บาท

เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน

29,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน
18,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Hainan Airlines (HU)
5 วัน 4 คืน
16,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Air China (CA)
4 วัน 3 คืน
19,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
China Eastern (MU)
5 วัน 3 คืน
19,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Air China (CA)
4 วัน 3 คืน
21,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61
Thai AirAsia X (XJ)
6 วัน 4 คืน
22,999 บาท
Sold Out
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 3 คืน
15,999 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
16,999 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
18,999 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
18,999 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
31,900 บาท
เดินทาง : 19-23 ต.ค. 61
Air Asia (FD) *ไม่ลงร้านรัฐบาล
5 วัน 4 คืน
23,888 บาท
เดินทาง : 23 - 28 มี.ค. 2561 (CA)
15,991 บาท
เดินทาง : มี.ค.,พ.ค.,มิ.ย. 61 (TG)
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign