39,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. / ธ.ค. 61 ปีใหม่
Thai Airways (TG)
7 วัน 6 คืน 

19,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Air China (CA)
4 วัน 3 คืน
16,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Air China (CA)
4 วัน 3 คืน
21,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61
Thai AirAsia X (XJ)
6 วัน 4 คืน
19,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
China Eastern (MU)
5 วัน 3 คืน
12,888 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61
SHANGHAI AIRLINES (FM)
4 วัน 3 คืน
25,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Thai Airways (TG)
5 วัน 3 คืน
23,888 บาท
เดินทาง : ธันวาคม 2561 ปีใหม่
Air Asia X (XJ)
7 วัน 5 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign