18,888 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Air China (CA)
5 วัน 3 คืน

18,888 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
China Eastern (MU-224)
5 วัน 3 คืน
27,888 บาท
เดินทาง เมษายน 67
China Eastern (MU-324)
5 วัน 3 คืน สงกรานต์

19,999 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Airasia X (XJ-07)
5 วัน 3 คืน
20,999 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Shanghai Airlines (FM-10)
5 วัน 4 คืน
29,999 บาท
เดินทาง มกราคม 67
Air China (CA-06)
6 วัน 4 คืน
17,888 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Shanghai Airlines (FM-46)
4 วัน 3 คืน
19,888 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 67
Air China (CA-52)
6 วัน 4 คืน
20,999 บาท
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 66
Airasia X (XJ)
5 วัน 3 คืน
30,888 บาท
เดินทาง เมษายน 67
Shanghai Airlines (FM-0124)
4 วัน 3 คืน สงกรานต์
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 082-453-9198, 063-190-9988
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign