31,900 บาท
เดินทาง : 19-23 ต.ค. 61
Air Asia (FD) *ไม่ลงร้านรัฐบาล
5 วัน 4 คืน
21,999 บาท
เดินทาง : 1-6 พ.ย. 61
ลัคกี้ แอร์ (8L)
6 วัน 5 คืน
27,900 บาท
เดินทาง : พ.ย.-ธ.ค.61
แอร์เอเชีย (FD) ปีใหม่
5 วัน 4 คืน 
28,900 บาท
เดินทาง : 6-10/30-3 ธ.ค.61
ไทย สมายล์  WE ปีใหม่
5 วัน 4 คืน
35,900 บาท
เดินทาง : 28 ธ.ค.– 02 ม.ค. 62
CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 
6 วัน 5 คืน  ปีใหม่
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign